• Biologisk delplan for Nausta 

   Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn; Fiske, Peder (NINA Rapport;923, Research report, 2013-09)
   Denne rapporten gir en oppdatert status for fiskebiologiske forhold i Nausta basert på NINAs undersøkelser i vassdraget siden 2003, foreliggende biologisk delplan fra 2003 og andre rele-vante data. Den biologiske delplanen ...
  • Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017 

   Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1495, Research report, 2018)
   Bergan, M.A. & Aanes, K. J. 2017. Biologisk overvåking av Gaula ved Støren og Enganbekken i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2017. -NINA Rapport 1495. Norsk institutt for ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017 

   Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Bækkelie, Knut Andreas Eikland (NINA Rapport;1437, Research report, 2018)
   Bremset, G., Jensås, J.G., Berg, M., Havn, T.B. & Bækkelie, K.A.E. 2018. Fiskebiologiske un-dersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2017. NINA Rapport 1437. Norsk institutt for natur-forskning. Formålet med de pålagte ...
  • Fiskebiologiske undersøkingar i Toåa. Ungfiskundersøkingar og gytefiskregistreringar i 2014 

   Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;1198, Research report, 2015)
   Som ei oppfølging av tidlegare undersøkingar i perioden 2009-2011, vart det i 2014 gjennomført ungfiskundersøkingar og gytefiskteljingar i hovudstrengen av Toåa. I slutten av august 2014 vart det gjennomført elektrisk fiske ...
  • Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015 

   Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bergan, Morten Andre; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Foldvik, Anders; Nielsen, Lars Eivind; Nøstum, Bendik Løkken; Saksgård, Laila; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1239, Research report, 2016-03-02)
   Solem, Ø., Holthe, E. Bergan, M.A., Berg, M., Bremset, G., Foldvik, A., Nielsen, L.E., Nøstum, B.L., Saksgård, L. & Ulvan, E.M. 2016. Fiskeundersøkelser i Børsaelva og Vigda. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1239. 29 s. ...
  • Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt 

   Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar; Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;832, Research report, 2012)
   Bremset, G., Dokk, J.G., Kraabøl, M., Museth, J. & Thorstad, E.B. 2012. Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 832, 20 sider. I begynnelsen av september 2011 ble det ...
  • Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2015 

   Bergan, Morten Andre; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1242, Research report, 2016-03-18)
   Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2016. Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2015.- NINA Rapport 1242. 79 s. + vedlegg. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging ...
  • Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017 

   Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;1484, Research report, 2018)
   Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Resipientovervåking av Ranaelva - Undersøkelser av bunndyr, vannkvalitet og ungfisktellinger i 2012 og 2016 i forbindelse med utslipp fra Rana Gruber AS 

   Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1318, Research report, 2017)
   Bergan, M. A. & Aanes, K. J. 2017. Resipientovervåking av Ranaelva. Undersøkelser av bunndyr, vannkvalitet og ungfisktellinger i 2012 og 2016 i forbindelse med utslipp fra Rana Gruber AS - NINA Rapport 1318. 77 s. Bakgrunnen ...
  • Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Turtum, Marte; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;1458, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Turtum, M., Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Ulvan, E.M. 2018. Tiltaksret-tet kartlegging av sjøørretvassdrag i Orkla. Årsrapport 2017. NINA rapport 1458. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2016 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Bækkelie, Knut A.E.; Jensås, Jan Gunnar; Bongard, Terje; Berntsen, Henrik H.; Havn, Torgeir B.; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1316, Research report, 2017)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bækkelie, K.A.E., Jensås, J.G., Bongard, T., Berntsen, H.H., Havn, T. B., Borgos, T., Nielsen, L.E. og Rognes, T. 2017. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2016.- NINA Rapport 1316. ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2015 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Bongard, Terje; Jensås, Jan G.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein; Skoglund, Sigrid; Ulvan, Eva M. (NINA Rapport;1220, Research report, 2016-01-18)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bongard, T., Jensås, J.G., Berg, M., Bremset, G., Borgos, T., Nielsen, L.E., Rognes, T., Skoglund, S. & Ulvan, E.M. 2016. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2015.- NINA Rapport ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget. Årsrapport 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten A.; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Borgos, Terje; Nielsen, Lars Eivind; Rognes, Torstein (NINA Rapport;1414, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A., Bremset, G., Jensås, J.G., Borgos, T., Nielsen, L.E. & Rognes, T. 2018. Ungfiskundersøkelser i Gaulavassdraget, Årsrapport 2017. NINA Rapport 1414. Norsk institutt for naturforskning. I perioden ...
  • Ungfiskundersøkelser i Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt 

   Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Berger, Hans Mack; Dokk, John Gunnar; Museth, Jon (NINA Rapport;870, Research report, 2012)
   Et forsøk med bruk av en spesialbygd elektrisk fiskebåt for å kartlegge ungfiskbestandene i Namsenvassdraget ble gjennomført i september 2011. I løpet av sju og en halv times effektivt fiske i løpet av to feltdager ble 15 ...
  • Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017 

   Solem, Øyvind; Bergan, Morten Andre; Nielsen, Lars Eivind (NINA Rapport;1489, Research report, 2018)
   Solem, Ø., Bergan, M.A. & Nielsen, L.E. 2018. Ungfiskundersøkelser i Vigda høsten 2017. NINA Rapport 1489. Norsk institutt for naturforskning. Denne NINA-rapporten presenterer resultater fra ungfiskundersøkelser foretatt ...
  • Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger 

   Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1742, Research report, 2020)
   Bergan, M.A & Aanes, K.J. 2020. Ungfiskundersøkelser i Vikelva i Saltdal kommune, i 2019. Ungfisktellinger av vill laksefisk og registrering/utfisking av rømte laksunger. NINA rapport 1742. Norsk institutt for naturforsk ...
  • Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning 

   Bergan, Morten; Aanes, Karl Jan (NINA Rapport;1609, Research report, 2019)
   Bergan, M.A & Aanes, K.J. 2019. Ungfiskundersøkelser i Vikelva, Saltdal kommune, i 2018. Ungfisktellinger og registrering/utfisking av rømte laksunger på elvestasjonær strekning. NINA rapport 1609. Norsk institutt for ...
  • Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen. Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue 

   Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Skurdal, Jostein; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;930, Research report, 2013-03)
   I forbindelse med Nasjonale Turistvegers arbeid med Ikonpunkt Gjende, samt reguleringspla-nen for Reinsvangen-Gjendeosen er det planer om å etablere ei gangbru over Gjendeosen. For å få et bedre grunnlag til å vurdere de ...