• Faggrunnlag for kalkbarskog 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1513, Research report, 2018)
   Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2018. Fagrunnlag for kalkbarskog - NINA Rapport 1513. 89 s. Kalkbarskogene har lenge vært ansett som særlig forvaltningsviktige naturtyper i Norge, bl.a. med en egen verneplan på 1980-tallet. ...
  • Naturverdier på Bygdøy 

   Bendiksen, Egil; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd Egil; Brandrud, Tor Erik; Often, Anders (NINA Rapport;77, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. og Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 s.
  • Undersøkelse av naturverdier på Kolås (Lillomarka, Oslo) 

   Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1819, Research report, 2021)
   Bendiksen, E. 2021. Undersøkelse av naturverdier på Kolås (Lillomarka, Oslo). NINA Rapport 1819. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer en oppdatering av naturtyper på Kolås i kanten av Lillomarka, ut ...