• NiN-kartlegging av funksjonsområder for storørret med fokus på gytesubstrat 

      Myrvold, Knut Marius; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;1682, Research report, 2019)
      Myrvold, K.M. & Dervo, B.K. 2019. NiN-kartlegging av funksjonsområder for storørret med fokus på gytesubstrat. NINA Rapport 1682. Norsk institutt for naturforskning. Naturkart kategoriserer naturen inn i enheter basert ...