• Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015 

   Bergan, Morten Andre (NINA Rapport;1254, Research report, 2016-09-06)
   Bergan, M.A. 2016. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015. - NINA Rapport Nr 1254. 44 s. + vedlegg. På oppdrag for Trondheim kommune har NINA i 2015 foretatt undersøkelser av ...
  • Effekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status i 2019 

   Åström, Sandra; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;1704, Research report, 2019)
   Åström, S. & Hanssen, O. 2019. Effekt på stor elvebreddedderkopp etter habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Status i 2019. NINA Rapport 1704. Norsk institutt for naturforskning. Stor elvebreddedderkopp, ...
  • Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om 

   Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas E.; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute (NINA Rapport;1276, Research report, 2016-06-22)
   Petrin, Z., Bækkelie, K.A.E., Bongard, T., Bremnes, T., Eriksen, T.E., Kjærstad, G., Saltveit, S.J., Schartau, A.K. & Velle, G. 2016. - Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. NINA Rapport 1276. ...
  • Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015 

   Stien, Audun; Hansen, Inger; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1285, Research report, 2016-08-31)
   Stien, A., Hansen, I., Langeland, K. & Tveraa, T. Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. – NINA Rapport 1285. 33 s. Rødsjø beiteområde har opplevd store tap av lam på utmark ...
  • Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019 

   Halley, Duncan J.; Israelsen, Markus F. (NINA Rapport;, Research report, 2020)
   Halley, D.J.& Israelsen, M.F. 2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport 1757. Norsk institutt for naturforskning Sportegn etter bever ble registrert i deler av Malvik kommune høsten 2019. ...