Now showing items 41-60 of 83

  • NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017 

   Bergesen, Knut Aanestad; Pettersen, Kristian; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1596, Research report, 2018)
   Bergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2018. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2017. NINA Rapport 1596. Norsk institutt for naturforskning NINA Forskningsstasjon, Ims, gjennomfører undersøkelser av vandrende ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;1837, Research report, 2020)
   Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2020. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2019. NINA Rapport 1837. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;581, Research report, 2010)
   Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag. - NINA Rapport 581. 30 s. Grytelvvassdraget, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J. (NINA rapport;718, Research report, 2011)
   Larsen, B.M. & Saksgård, R. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Aursunda, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 718. 29 s. Aursunda, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;691, Research report, 2011)
   Larsen, B.M. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Ereviksbekken og Svinesbekken, Rogaland. - NINA Rapport 691. 35 s. Ereviksbekken og Svinesbekken, som er to av vassdragene i overvåkingsprogrammet ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul (NINA Rapport;729, Research report, 2011)
   Larsen, B.M. & Aspholm, P.E. 2011. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2010: Skjellbekken, Finnmark. - NINA Rapport 729. 26 s. Skjellbekken, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M. (NINA rapport;871, Research report, 2012)
   Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Magerøy, Jon Hamner (NINA rapport;1061, Research report, 2014)
   Oselvvassdraget hører med blant de få vassdragene i Hordaland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt. Ved overvå-kingsundersøkelser i 2012 ble ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2013: Åelva, Nordland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA rapport;1082, Research report, 2014)
   Roksdalsvassdraget, og spesielt Åelva, hører med blant vassdragene i Nordland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt, men også i internasjonal ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Aspholm, Paul E. (NINA Rapport;1240, Research report, 2016-02-16)
   Larsen, B.M. & Aspholm, P.E. 2016. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2015: Karpelva, Finnmark. - NINA Rapport 1240. 42 s. Karpelva hører med blant de vassdragene som fortsatt har en stor bestand av elvemusling, ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2006 og 2007 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;417, Research report, 2008)
   Larsen, B.M. (red.) 2008. Overvåking av elvemusling i Norge. Års-rapport for 2006 og 2007. - NINA Rapport 417. 60 s. Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsen, Leif Roger (NINA Rapport;566, Research report, 2010)
   Larsen, B.M. & Karlsen, L.R. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold. - NINA Rapport 566. 39 s. Enningdalselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;565, Research report, 2010)
   Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2010. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Håelva, Rogaland. - NINA Rapport 565. 35 s. Håelva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i 2008 ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;454, Research report, 2009)
   Larsen, B.M. & Berger, H.M. 2009. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud. - NINA Rapport 454. 29 s. Hoenselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, er nå ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA Rapport;443, Research report, 2009)
   Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 vassdrag i programmet. Det er gjennomført basisundersøkelser i disse vassdragene i løpet av 2000-2005 som skal være ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner (NINA Rapport;1686, Research report, 2019)
   Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2019. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1686. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkingsprogrammet i perioden 1999-2015 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1350, Research report, 2017)
   Larsen, B.M. 2017. Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkings-programmet i perioden 1999-2015. - NINA Rapport 1350. 152 s. Rapporten gir en oppsummering av basisundersøkelsen (1999-2005) og ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bjerland, Jon M. (NINA Rapport;887, Research report, 2012)
   Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011. - NINA Rapport 887. 38 s. Det har vært en positiv utvikling for elvemusling i Ogna etter at ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1582, Research report, 2018)
   Larsen, B.M. 2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. NINA Rapport 1582. Norsk institutt for naturforskning. Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;352, Research report, 2008)
   Larsen, B.M. 2008. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjer-vassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. - NINA Rapport 352. 39 s. I Steinkjervassdragene ...