Now showing items 41-60 of 62

  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2017. 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1474, Research report, 2018)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.J. & Kleven, O. 2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1474. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet ble startet i 2005, ...
  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1595, Research report, 2018)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.J. & Kleven, O. 2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018. NINA Rapport 1595. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet ble startet i 2005, ...
  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2019 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein (NINA Rapport;1753, Research report, 2020)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2019. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2019. NINA Rapport 1753. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet er et samarbeid mellom Norsk ...
  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2020 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas (NINA Rapport;1906, Research report, 2020)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2020. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1906. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet er et samarbeid mellom Norsk ...
  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2021 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas (NINA Rapport;2073, Research report, 2021)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2021. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2073. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet er et samarbeid mellom Norsk ...
  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2022 

   Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Øien, Ingar Jostein; Aarvak, Tomas; Baalsrud, Helle Tessand (NINA Rapport;2232, Research report, 2022)
   Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J., Aarvak, T. & Baalsrud, H.T. 2022. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2022. NINA Rapport 2232. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet er et samarbeid ...
  • Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2023 

   Jacobsen, Karl-Otto; Øien, Dag-Inge; Aarvak, Tomas; Solheim, Roar; Baalsrud, Helle Tessand; Enevoldsen, Emily Louise Gilbert (NINA Rapport;2401, Research report, 2023)
   Jacobsen, K.-O., Øien, I.J., Aarvak, T., Solheim, R., Baalsrud, H.T. & Enevoldsen, E.L.G. 2023. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2401. Norsk institutt for naturforskning Lemensyklusen ...
  • Snøugle (Bubo Scandiacus) Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;84, Research report, 2005)
   Jacobsen, K.-0. 2005. Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge. Hekkeforekomster i perioden 1968-2005. NINA rapport 84. 35 pp Snøugla har en sirkumpolar utbredelse og hekker på tundra i Nord-Europa, Russland, Grønland og ...
  • Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Risøyhamn – Sortland til 132 kV. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Arnesen, Geir; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;312, Research report, 2008)
   Jacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen , T.V. 2008. Spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning Risøyhamn – Sortland til 132 kV. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA rapport 312. 49 s. Andmyran ...
  • Storhammaren Steinbrudd, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold 

   Arneberg, Marit Klemetsen; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2098, Research report, 2022)
   Arneberg, M. K. & Jacobsen, K.-O. 2022. Storhammaren Steinbrudd, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold. NINA Rapport 2098. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk oppdrag fra Høgtuns ...
  • Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Arnesen, Geir; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;549, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2010. Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. NINA rapport 549. 48 s. Nordkraft Vind AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med ...
  • Tromsø fritidspark - Breiviknes. Konsekvensutredning, deltema zoologi 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;299, Research report, 2007)
   Jacobsen, K.-O. & Johnsen, T.V. 2007. Tromsø fritidspark- Breiviknes. Konsekvensutredning, deltema zoologi – NINA Rapport 299. 23 s. I forbindelse med Areal + AS sitt arbeid med reguleringsplan for Tromsø fritidspark, ...
  • Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Tømmervik, Hans; Frivoll, Vigdis Irene (NINA rapport;831, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Tømmervik, H. & Frivoll, V. 2012. Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA Rapport 831. 41 ...
  • Urbane krykkjer i Tromsø. Effekter av tilrettelegging eller avvisende tiltak 

   Benjaminsen, Sigurd; Reiertsen, Tone Kristin; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2235, Research report, 2022)
   Benjaminsen, S., Reiertsen, T.K. & Jacobsen, K.-O. 2022. Urbane krykkjer i Tromsø. Effekter av tilrettelegging og avvisende tiltak. NINA Rapport 2235. Norsk institutt for naturforskning. Urbanisering av krykkjer har blitt ...
  • Utredning i forbindelse med alternative kabeltraseer rundt Hammerfest lufthavn, Hammerfest kommune. Konsekvenser for naturmiljø. 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W.; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;1726, Research report, 2020)
   Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W. & Hagen, D. 2020. Utredning i forbindelse med alternative kabeltraseer rundt Hammerfest lufthavn, Hammerfest kommune. Konsekvenser for naturmiljø. NINA Rapport 1726. Norsk institutt for ...
  • Utvidelse av Jordfallet masseuttak og Raipas steintak, Alta kommune. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold 

   Arneberg, Marit Klemetsen; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2127, Research report, 2022)
   Arneberg, M. K. & Jacobsen, K.-O. 2022. Utvidelse av Jordfallet masseuttak og Raipas steintak, Alta kommune. Konsekvensutredning for deltema naturmangfold. NINA Rapport 2127. Norsk institutt for naturforskning. Alta ...
  • Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans; Johnsen, Trond Vidar (NINA rapport;778, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Johnsen, T.V. 2012. Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 778. 29 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 ...
  • Vegutbedring i Skibotndalen. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W. (NINA rapport;610, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Bjerke, J.W. 2010. Vegutbedring i Skibotndalen. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 610. 33 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 i ...
  • Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Tombre, Ingunn (NINA Rapport;129, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V. og Tombre, I. 2006. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 129. 29 s. I forbindelse med planlegging av vindkraftverk ved Måsvik på ...
  • Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Tombre, Ingunn (NINA Rapport;320, Research report, 2007)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V. & Tombre, I. 2007. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 320. I forbindelse med planlegging av vindkraftverk ved Måsvik på ...