Now showing items 2258-2277 of 2316

  • Vurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjord 

   Mo, Tor Atle; Davey, Marie; Fossøy, Frode (NINA Rapport;2049, Research report, 2021)
   Mo, T.A., Davey, M. & Fossøy, F. 2021. Vurdering av uønsket overføring av organismer med utslipp av vann fra Holsfjorden til vassdrag i indre Oslofjord. NINA Rapport 2049. Norsk institutt for naturforskning. Fare for ...
  • Vurdering av vårforbud mot motorferdsel i utmark i Nord-Troms og Finnmark 

   Mathiesen, Kristin E.; Vuorinen, Katariina Elsa Maria; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård Gunnar; Singsaas, Frode Thomassen (NINA Rapport;2248, Research report, 2023)
   Mathiesen, K.E., Vuorinen, K.E.M., Gundersen, V., Stokke, B.G. & Singsaas. F.T. 2023. Vurdering av vårforbud mot motorferdsel i utmark i Nord-Troms og Finnmark. NINA Rapport 2248. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Vurdering av vegetasjon, flora og funga i forbindelse med planlagt skytebane ved Lahaugmoen (Skedsmo, Akershus) 

   Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1632, Research report, 2020)
   Bendiksen, E. 2019. Vurdering av vegetasjon, flora og funga i forbindelse med planlagt skytebane ved Lahaugmoen (Skedsmo, Akershus). NINA Rapport 1632. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag for prosjektgruppen ...
  • Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021 

   Framstad, Erik; Eide, Nina E.; Eide, Wenche; Klanderud, Kari; Kolstad, Anders; Töpper, Joachim; Vandvik, Vigdis (NINA Rapport;2050, Research report, 2022)
   Framstad, E., Eide, N.E., Eide, W., Klanderud, K., Kolstad, A., Töpper, J. & Vandvik, V. 2022. Vurdering av økologisk tilstand for fjell i Norge i 2021. NINA Rapport 2050. Norsk institutt for naturforskning. Klima- og ...
  • Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020 

   Framstad, Erik; Berglund, Håkan; Jacobsen, Rannveig M.; Jakobsson, Simon; Ohlson, Mikael; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim (NINA Rapport;2000, Research report, 2021)
   Framstad, E., Berglund, H., Jacobsen, R.M., Jakobsson, S., Ohlson, M., Sverdrup-Thygeson, A. & Töpper, J. 2021. Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020. NINA Rapport 2000. Norsk institutt for naturforskni ...
  • Vurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norge 

   Brøseth, Henrik; Andersen, Roy (NINA Rapport;437, Research report, 2009)
   Brøseth, H., & Andersen, R. 2009. Vurderinger knyttet til overvåking av ynglelokaliteter hos jerv i Sverige og Norge. - NINA Rapport 437. 31 s. I både Norge og Sverige er det en uttalt målsetting om at overvåkingsmetodikken ...
  • Wheel rut mapping with high resolution ortho-imagery – a comparison of data and methods 

   Blumentrath, Stefan; Puliti, Stefano; Molværsmyr, Sindre; Hamre, Øyvind (NINA Report;2137, Research report, 2022)
   Blumentrath, S., Puliti, S., Molværsmyr, S. & Hamre, Ø. 2022. Wheel rut mapping with high resolution ortho-imagery – a comparison of data and methods. NINA Report 2137. Norwegian Institute for Nature Research. The number ...
  • Wildlife-Human Interactions : From Conflict to Coexistence in Sustainable Landscapes 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Skogen, Ketil (NINA rapport;736, Research report, 2011)
   Thomassen, J., Linnell, J. & Skogen, K. 2011. Wildlife-Human In teractions: From Co nflict to Coexistence in Sustainable La ndscapes. Final report from a j oint Indo-Norwegian project 2007- 2011. - NINA Report 736. 83 ...
  • Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020 

   Linnell, John D.C.; Kovtun, Ekaterina; Rouart, Ive (NINA Report;1942, Research report, 2021)
   Linnell, J. D. C., Kovtun, E. & Rouart, I. 2021. Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020. NINA Report 1944. Norwegian Institute for Nature Research. The degree to which wolves pose a threat to human safety has ...
  • Wolverines in a Changing World. Final report of the Norwegian Wolverine Project 2003-2007 

   May, Roelof Frans; Dijk, Jiska Joanneke van; Andersen, Roy; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;434, Research report, 2009)
   In 2003 the Norwegian Wolverine Project “Wolverines in a Changing World” was initiated with the principle objective to gain a better insight in the ecological role wolverines Gulo gulo have in ecosystem dynamics and their ...
  • Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack; Forseth, Torbjørn; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;5, Research report, 2005)
   Larsen, B.M., Berger, H.M., Forseth, T. & Johnsen, B.O. 2005. Yngel- og ungfiskundersøkelser i nedre del av Kvina (Vest-Agder) i 2004. - NINA Rapport 5. 28 s. Rapporten gir en nærmere beskrivelse og vurdering av fiskebestandene ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2005 

   Brøseth, Henrik; Andersen, Roy (NINA rapport;89, Research report, 2005)
   jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2006 

   Andersen, Roy; Brøseth, Henrik (NINA rapport;183, Research report, 2006)
   I år ble det påvist 57 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2005 er dette en reduksjon på 5 ynglinger på landsbasis, men allikevel 10 ynglinger flere enn i 2004. Ser vi på det nasjonale ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2007 

   Brøseth, Henrik; Andersen, Roy (NINA rapport;295, Research report, 2007)
   I år ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2006 er det en reduksjon på seks ynglinger på landsbasis. Ser vi på det nasjonale bestandses-timatet basert på minimum antall ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2008 

   Brøseth, Henrik; Andersen, Roy (NINA rapport;398, Research report, 2008)
   I år ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er det samme antallet ynglinger som ble registrert på landsbasis i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsesti-matet basert på minimum antall ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2009 

   Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy (NINA rapport;508, Research report, 2009)
   Brøseth, H., Tovmo, M. & Andersen, R. 2009. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2009. - NINA Rapport 508. 20 s. I år ble det påvist 53 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på to ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2010 

   Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy (NINA rapport;614, Research report, 2010)
   I år ble det påvist 66 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 13 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger i de tre ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2011 

   Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy (Nina rapport;757, Research report, 2011)
   I år ble det påvist 58 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en nedgang på 8 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på antall yng-linger i de tre siste år ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2012 

   Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari; Andersen, Roy (NINA rapport;898, Research report, 2012)
   I år ble det påvist 68 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en økning på 10 ynglinger i forhold til i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på antall ynglinger i de tre siste år ...
  • Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2013 

   Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari (NINA rapport;981, Research report, 2013)
   I år ble det påvist 44 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en markant nedgang i antall ynglinger på 35 % (24 færre ynglinger) i forhold til i fjor. Vi må helt tilbake til i 2002 for å finne et ...