• Sex in murky waters: algal-induced turbidity increases sexual selection in pipefish 

   Sundin, Josefin; Aronsen, Tonje; Rosenqvist, Gunilla; Berglund, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Algal-induced turbidity has been shown to alter several important aspects of reproduction and sexual selection. However, while turbidity has been shown to negatively affect reproduction and sexually selected traits in ...
  • Sharing data improves monitoring of trans-boundary populations: the case of wolverines in central Scandinavia 

   Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Gimenez, Olivier; Nilsen, Erlend Birkeland; Odden, John; Flagstad, Øystein; Linnell, John Durrus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   of wide-ranging species are likely to extend across multiple jurisdictions, including national and international borders. This requires that local institutions implement data sharing and a standardization of monitoring ...
  • Show Me Your Rump Hair and I Will Tell You What You Ate – The Dietary History of Muskoxen (Ovibos moschatus) Revealed by Sequential Stable Isotope Analysis of Guard Hairs 

   Mosbacher, Jesper Bruun; Michelsen, Anders; Stelvig, Mikkel; Hendrichsen, Ditte Katrine; Schmidt, Niels Martin (Peer reviewed, 2016)
   The nutritional state of animals is tightly linked to the ambient environment, and for northern ungulates the state strongly influences vital population demographics, such as pregnancy rates. Continuously growing tissues, ...
  • Signalkreps i Kvesjøen, Lierne kommune - kartlegging, spredningsrisiko og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar (NINA Rapport;1093, Research report, 2015-06)
   I 2013 ble det fanget en signalkreps i garn i Kvesjøen i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet (VI) påviste at den var bærer av krepsepest. Miljødirektoratet ønsket å få en bedre ...
  • Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan 

   Johnsen, Stein Ivar; Vrålstad, Trude (NINA Rapport;474, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I. & Vrålstad, T. 2009. Signalkreps og krepsepest i Haldensvassdraget. Forslag til tiltaksplan - NINA Rapport 474. 23 s. I juli 2008 ble det oppdaget krepsepestbærende signalkreps i Øymarksjøen i Haldenvassdraget. ...
  • Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune. Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Hansen, Martin; Biering, Eirik; Vrålstad, Trude (NINA rapport;753, Research report, 2011)
   Johnsen, S.I., Strand, D., Hansen, M., Biering, E. & Vrålstad, T. 2011. Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune - Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak. - NINA ...
  • Silvopastures in Central America. PACA – Final report 

   Rusch, Graciela; Pezo, Danilo; Aguilar-Støen, Mariel; Skarpe, Christina; Ibrahim, Mohammad (NINA Rapport;570, Research report, 2010)
   Rusch, G. M., Pezo, D., Aguilar-Støen, M., Skarpe, C. & Ibrahim, M. 2010. Silvopastures in Central America: PACA – Final report. – NINA Report 570. 50 pp. Silvopastoralism constitutes the predominant feature of the livestock ...
  • Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA 

   Fauchald, Per; Brude, Odd Willy (NINA Rapport;15, Research report, 2005)
   Fauchald, P. & Brude O. W. Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA. – NINA Rapport 15. 36 pp. For å vurdere risiko forbundet med akutte oljesøl knyttet til sin aktivitet på norsk sokkel, bruker ...
  • Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder 

   Fauchald, Per (NINA rapport;786, Research report, 2011)
   Fauchald P. 2011. Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. – NINA Rapport 786. 33 s. Denne rapporten oppsummerer åpent hav arbeidet i SEAPOP fra 2005 til 2011. Datagrunnlag og ...
  • Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard 

   Fauchald, Per; Barrett, Robert; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Nøttestad, Leif; Skern-Mauritzen, Mette; Vikebø, Frode Bendiksen (NINA Rapport;1161, Research report, 2015)
   Fauchald, P., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Erikstad, K. E., Nøttestad, L., Skern-Mauritzen, M., Vikebø, F. B. 2015. Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. ...
  • Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;429, Research report, 2008)
   Jacobsen, K.-O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy - NINA Rapport 429. 20 s. Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten ...
  • Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;629, Research report, 2010)
   Lorentsen, S.-H. 2010. Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. – NINA Rapport 629. 23 s. Etter forliset av MV Full City ved Langesund, Telemark den 31. juli 2009, lakk det store mengder olje ut i sjøen og mange ...
  • Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske 

   Fangel, Kirstin; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;406, Research report, 2009)
   Fangel, K., Andersen, O., og Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske - NINA Rapport 406. 56 s + vedlegg. Vinteren ...
  • Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem 

   Fiske, Peder; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1026, Research report, 2014-03)
   Prosjektets formål har vært å undersøke hvilke laksebestander som kan være egnet for overvåking av sjøoverlevelse og foreslå lokaliteter for et nasjonalt overvåkingssystem. Forslaget som er utarbeidet omfatter både ...
  • Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? 

   Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Hanssen, Øyvind Kanstad (NINA rapport;780, Research report, 2012)
   Svenning, M-A., Falkegård, M. & Hanssen, Ø.K. 2012. Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? - NINA Rapport 780. 61 s Sjørøye har kun utbredelse fra Bindal og nordover, og det finnes om lag 100 vassdrag i landsdelen ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...
  • Sjøørretovervåking i bekker langs Skagerrakkysten, Situasjonen 2004 

   Jonsson, Bror; Jonsson, Nina (NINA Rapport;24, Research report, 2005)
   Jonsson, B. og Jonsson, N. 2005. Sjøørretovervåkning i bekker langs Skagerrakkysten: Situasjonen i 2004. - NINA Rapport 24. 14 s.
  • Skadeskyting av rovvilt. Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering 

   Stokke, Sigbjørn; Arnemo, Jon Martin; Söderberg, Arne; Kraabøl, Morten (NINA rapport;838, Research report, 2012)
   Stokke, S., Arnemo, J. M., Söderberg, A. & Kraabøl, M. Skadeskyting av rovvilt – Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering. – NINA Rapport 838. 48 s. Det siste tiåret har det vært en økning i uttak av rovdyr. ...
  • Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;912, Research report, 2012)
   Dunca, E. & Larsen, B. M. 2012. Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge – NINA Rapport 912. 29 s. Målet med denna studie var att undersöka om ändringar i vattenmiljön påverkar flodpärlmuss-lan ...
  • Skandlynx : framdriftsrapport fra det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008-2009 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Persson, Jens; Flagstad, Øystein; Nilsen, Erlend Birkeland; Arnemo, Jon Martin; Sköld, Kent; Segerström, Peter; Samelius, Gustaf; Rauset, Geir Rune; Danell, Anna; Liberg, Olof (NINA Rapport;513, Research report, 2009)
   Odden, J., Mattisson, J., Andren, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Skandlynx : framdriftsrapport ...