• Assessing incidental bycatch of seabirds in Norwegian coastal commercial fisheries: Empirical and methodological lessons 

   Fangel, Kirstin; Aas, Øystein; Vølstad, Jon Helge; Bærum, Kim Magnus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Nedreaas, Kjell Harald; Overvik, Modolf; Wold, Line Camilla; Anker-Nilssen, Tycho (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   With diminishing seabird populations and little knowledge on incidental bycatch in fisheries in the Northeast Atlantic, this study aimed to screen seabird bycatch in Norwegian coastal fisheries in 2009. The purpose was ...
  • “Å, nå telte han deg også” – er det noe vits da? 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Automatiske ferdselstellere benyttes i stadig flere naturområder. Vi får vite hvor mange mennesker som gikk her eller der. Vi sitter med et tall. Men hva sier tallene oss egentlig, og hvordan kan vi bruke dem i en adaptiv ...
  • Barn og natur – Organiserte møteplasser for samvær og naturglede 

   Broch, Tuva Beyer; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Temahefte;87, Book, 2022)
  • Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse? 

   Wold, Line Camilla; Broch, Tuva Beyer; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Øian, Hogne (NINA Rapport;2084, Research report, 2022)
   Wold, L.C., Broch, T.B., Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Gundersen, V. & H. Øian. 2022. Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse? NINA Rapport 2084. Norsk institutt for ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier. Et kartleggings- og metodeutprøvingsprosjekt med fokus på fiske med garn og line 

   Fangel, Kirstin; Wold, Line Camilla; Aas, Øystein; Christensen-Dalsgaard, Signe; Qvenild, Marte; Anker-Nilssen, Tycho (NINA rapport;719, Research report, 2011)
   Fangel, K., Wold, L.C, Aas, Ø., Christensen-Dalsgaard, S., Qvenild, M. & Anker-Nilssen, T. 2011. Bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier. Et kartleggings- og metodeutprøvingsprosjekt med fokus på fiske med garn og ...
  • Bli med ut og lek! Hva skjedde under koronaperioden? 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge (NINA Temahefte;91, Book, 2024)
  • Bruk av scenariogrupper ved utarbeidelse av regionalplan for Rondane-området. En evalueringsrapport 

   Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge (NINA rapport;641, Research report, 2010)
   Wold L.C. og Vistad O.I. 2010. Bruk av scenariogrupper ved utarbeidelse av regionalplan for Rondane-området – en evalueringsrapport – NINA Rapport 641. 53 s. Fylkeskommunene for de berørte villreinkommunene fikk i 2007 ...
  • Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking 

   Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1349, Research report, 2017)
   Vistad, O.I., Selvaag, S.K. &Wold, L.C. 2017. Bruken og brukarane av Breheimen 2017. Kasse- og etterundersøking – NINA Rapport 1349. 79 s. I denne samanheng omfattar ‘Breheimen’ ein nasjonalpark, fem landskapsvernområde ...
  • Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking 

   Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1490, Research report, 2018)
   Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Wold, L.C. 2018 Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. NINA Rapport 1490. Norsk institutt for naturforskning. I Jostedalsbreen nasjonalpark (JNP) ...
  • Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Danielsen, Gørill; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1371, Research report, 2017)
   Selvaag, S. K., Gundersen, V., Danielsen, G. & L. C. Wold 2017. Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. - NINA Rapport 1371. 77 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Ånderdalen ...
  • Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1506, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. NINA Rapport 1506. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Blåfjella-Skjækerfjella ...
  • Brukerundersøkelse i Dovrefjella-Sunndalsfjella nasjonalpark. Sommeren 2022 

   Zouhar, Yosra; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (Research report, 2023)
   Zouhar, Y., Wold, L. C. & Gundersen. V. 2023. Brukerundersøkelse i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Sommeren 2022. NINA Rapport 2299. Norsk institutt for naturforskning. Denne dokumentasjonsrapporten oppsummerer ...
  • Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1471, Research report, 2018)
   Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Junkerdal, i samarbeid med NINA, en brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Undersøkelsen inkluderte en kasseundersø-kelse der de besøkende ble oppfordret til å ...
  • Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1507, Research report, 2018)
   Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2018. Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. NINA rapport 1507. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne ...
  • Brukerundersøkelse i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren 2022 

   Zouhar, Yosra; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;2294, Research report, 2023)
   Zouhar, Y., Wold, L. C. & Gundersen. V. 2023. Brukerundersøkelse i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren 2022. NINA Rapport 2294. Norsk institutt for naturforskning. Denne dokumentasjonsrapporten oppsummerer kunnskap om ...
  • Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1472, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. NINA Rapport 1472. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Saltfjellet-Svartisen, ...
  • Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1481, Research report, 2018)
   Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag fra Fylkesmannen ...
  • Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1470, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. NINA Rapport 1470. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Rago, i samarbeid med NINA, en ...
  • Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla (NINA rapport;1109, Research report, 2014)
   Vistad, O.I., Gundersen, V. & Wold, L.C. 2014. Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. NINA Rapport 1109. 54 s + vedlegg. I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med ...