• A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of Chronic Wasting Disease in cervids 

   Viljugrein, Hildegunn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie Lafond; Nilsen, Erlend Birkeland; Våge, Jørn; Tavornpanich, Saraya; Rolandsen, Christer Moe; Strand, Olav; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   1. Surveillance of wildlife diseases is logistically difficult, and imperfect detection is a recurrent challenge for disease estimation. Using citizen science can increase sample sizes, but it is associated with a cost in ...
  • A road in the middle of one of the last wild reindeer migration routes in Norway: crossing behaviour and threats to conservation 

   Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A.; Strand, Olav (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   The development of roads and associated infrastructure has interrupted several traditional migrations of wild reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Norway. The population in the Setesdal Austhei wild reindeer area still ...
  • Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns 

   Tucker, Marlee A.; Schipper, Aafke M.; Adams, Tempe S.F.; Attias, Nina; Avgar, Tal; Babic, Natarscha L.; Barker, Kristin J.; Bastille-Rousseau, Guillaume; Behr, Dominik M.; Belant, Jerrold L.; Beyer Jr., Dean E.; Blaum, Niels; Blount, J. David; Bockmuhl, Dirk; Boulhosa, Ricardo Luiz Pires; Brown, Michael B.; Buuveibaatar, Bayarbaatar; Cagnazzi, Francesca; Calabrese, Justin M.; Cerne, Rok; Chamaillé-Jammes, Simon; Chan, Aung Nyein; Chase, Michael J.; Chaval, Yannick; Chenaux-Ibrahim, Yvette; Cherry, Seth G.; Cirovic, Dusko; Coban, Emrah; Cole, Eric K.; Conlee, Laura; Courtemanch, Alyson; Cozzi, Gabriele; Davidson, Sarah C.; DeBloois, Darren; Dejid, Nandintsetseg; DeNicola, Vickie; Desbiez, Arnaud L.J.; Douglas-Hamilton, Iain; Drake, David; Egan, Michael; Eikelboom, Jasper A.J.; Fagan, William F.; Farmer, Morgan J.; Fennessy, Julian; Finnegan, Shannon P.; Fleming, Christen H.; Fournier, Bonnie; Fowler, Nicholas L.; Gantchoff, Mariela G.; Garnier, Alexandre; Heim, Morten; Heurich, Marco Dietmar; Kaczensky, Petra; Kindberg, Jonas; Linnell, John Durrus; Meisingset, Erling L.; Van Moorter, Bram; Mysterud, Atle; Panzacchi, Manuela; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   COVID-19 lockdowns in early 2020 reduced human mobility, providing an opportunity to disentangle its effects on animals from those of landscape modifications. Using GPS data, we compared movements and road avoidance of ...
  • Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

   Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (NINA Rapport;102, Research report, 2005)
   Landa, A., Strand, O., Kvaløy, K., van Dijk, J., Eide, N., Herfindal, I., Linnell, J. og Andersen, R. 2005. Bevaringsbiologi – Fjellrev i NINA 2005 - NINA Rapport 102. 31 s. Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest ...
  • Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006 

   Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Herfindal, Ivar; Strand, Olav; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Kvaløy, Kirsti; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;214, Research report, 2006)
   Landa, A., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Herfindal, I., Strand, O., Andersen, R., Dijk, van, J., Kvaløy, K. og Linnell, J. D. C. 2006. Bevaringsbiologi – Fjellrev i NINA 2006. – NINA Rapport 214. 37 s. Fjellreven Alopex lagopus ...
  • Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias (NINA Rapport;1530, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K., Gundersen, V., Dokk, J.G., Romtveit, L., Strand, O. & T. Holter. (2018). Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport 1530. Norsk institutt for naurforskning. Denne ...
  • Captive-breeding population supplementation and reintroduction as tools to conserve endangered Arctic fox populations in Norway : detailed proposal and progress 2001-2004 

   Linnell, John Durrus; Landa, Arild; Andersen, Roy; Strand, Olav; Eide, Nina Elisabeth; van Dijk, Jiska Joanneke; May, Roelof Frans (NINA Oppdragsmelding;825, Research report, 2004)
   Within its Holarctic distribution, the global population of Artic foxes (Alopex lagopus) appears to be large and stable, however the populations of Fennoscandia were already endangered in the late 1920’s. This led to their ...
  • Climate and density-dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore 

   Peeters, Bart; Veiberg, Vebjørn; Pedersen, Åshild Ønvik; Stien, Audun; Irvine, Robert Justin; Aanes, Ronny; Sæther, Bernt-Erik; Strand, Olav; Hansen, Brage Bremset (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Peeters, B., V. Veiberg, A. Ø. Pedersen, A. Stien, R. J. Irvine, R. Aanes, B.-E. Sæther, O. Strand, and B. B. Hansen. 2017. Climate and density dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore. ...
  • Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991–2014 

   Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Van Moorter, Bram; Strand, Olav (NINA Rapport;1145, Research report, 2015)
   Rolandsen, C. M., Solberg, E. J., Van Moorter, B. & Strand, O. 2015. Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991–2014. – NINA Rapport 1145. 111 s. Som et ledd i å redusere omfanget av viltulykker har Jernbaneverket utarbeidet ...
  • Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring 

   Solberg, Erling Johan; Langvatn, Rolf; Andersen, Roy; Strand, Olav; Heim, Morten; Jordhøy, Per; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene (NINA Rapport;156, Research report, 2006)
   Solberg, E.J., Langvatn, R., Andersen, R., Strand, O., Heim, M., Jordhøy, P., Holmstrøm, P og Solem, M.I. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring. - ...
  • Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein 

   Strand, Olav; Andersen, Roy; Jordhøy, Per (NINA Rapport;161, Research report, 2006)
   Strand, O., Andersen, R. og Jordhøy, P. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein. NINA Rapport 161. 35 s. Hovedelementene i overvåkingsprogrammet ser ut til å ha fått en sentral plass i driftplanene, ...
  • Erfaringer og usikkerheter etter 7 år med skrantesyke (CWD) i Norge. En litteraturgjennomgang 

   Mysterud, Atle; Tranulis, Michael A.; Strand, Olav; Rolandsen, Christer M. (NINA Rapport;2402, Research report, 2024)
   Mysterud, A., Tranulis, M.A., Strand, O. og Rolandsen, C.M. 2024. Erfaringer og usikkerheter etter 7 år med skrantesyke (CWD) i Norge. En litteraturgjennomgang. NINA Rapport 2402. Norsk institutt for naturforskning. Skrantesyke ...
  • Estimating and managing broad risk of chronic wasting disease spillover among cervid species 

   Mysterud, Atle; Solberg, Erling Johan; Meisingset, Erling L.; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Strand, Olav; Van Moorter, Bram; Rolandsen, Christer Moe; Rivrud, Inger Maren (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The management of infectious wildlife diseases often involves tackling pathogens that infect multiple host species. Chronic wasting disease (CWD) is a prion disease that can infect most cervid species. CWD was detected in ...
  • Estimating lichen volume and reindeer winter pasture quality from Landsat imagery 

   Falldorf, Tobias; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Tømmervik, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Reindeer and caribou are keystone species in the circumpolar region, and rely on lichens as their main winter forage to survive in some of the most extreme environments on Earth. Lichen mats, however, can be heavily ...
  • Ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukere og fordeling på areal over tid 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias; Singsaas, Marianne; Mossing, Anders (NINA Rapport;1909, Research report, 2021)
   Gundersen, V., Selvaag, S. K., Dokk, J. G., Wold, L. C., Romtveit, L., Rauset, G. R., van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M. og Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og ...
  • Ferdsel i Snøhettaområdet. Sluttrapport 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela (NINA Rapport;932, Research report, 2013-03)
   Det er store variasjoner innenfor Dovrefjell - Sunndalsfjella området på alle de parameterne vi har målt i prosjektet, og dette er detaljert oppsummert i to delrapporter og sammenstilt her. Vi har brukt ulik metodikk for ...
  • Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie; Strand, Olav; Bredin, Yennie; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter (NINA Rapport;1676, Research report, 2019)
   Gundersen, V., Selvaag, S., Strand, O., Bredin, Y., Sandal, R. J. & Hermansen, P. 2019. Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde. Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. NINA Rapport 1676. Norsk institutt ...
  • Ferdsel i villreinens leveområder 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Andersen, Oddgeir; Falldorf, Tobias; Andersen, Roy; Van Moorter, Bram; Jordhøy, Per; Fangel, Kirstin (NINA Rapport;551, Research report, 2010)
   Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P. & Fangel. K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. – NINA Rapport 551. 101 s. Store utfordringer i ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport 

   Selvaag, Sofie K.; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena (NINA Rapport;1703, Research report, 2019)
   Selvaag, S., Gundersen, V., Strand, O. & Lægreid, H. 2019. Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. NINA Rapport 1703. Norsk institutt for naturforskning. Kunnskap om ferdsel ...