• Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen? 

   Krange, Olve; Tangeland, Torvald; Skogen, Ketil (NINA rapport;657, Research report, 2011)
   Krange, O., Tangeland, T. & Skogen, K.. 2011. Bestandsmål for store rovdyr. Hva mener folk om bestandsmål og om hvem som skal bestemme i rovviltforvaltningen? – NINA Rapport 657, 74 sider. Rapporten tar opp to emner: - ...
  • Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunnskapssyntese 

   Figari, Helene; Krange, Olve; Nordbakke, Susanne (NINA Rapport;1684, Research report, 2019)
   Figari, H., O. Krange, & S. Nordbakke 2019. Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunn-skapssyntese. NINA Rapport 1684. Norsk institutt for naturforskning Dette er en systematisert undersøkelse av foreliggende kunnskap ...
  • Bruk og vern i Østmarka 

   Krange, Olve; Figari, Helene; Gundersen, Vegard; Bendiksen, Egil; Venter, Zander (NINA Rapport;2016, Research report, 2021)
   Krange, O., Figari, H., Gundersen, V., Bendiksen, E., Venter, Z. 2021. Bruk og vern i Østmarka. NINA Rapport 2016. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ...
  • Cool dudes in Norway: climate change denial among conservative Norwegian men 

   Krange, Olve; Kaltenborn, Bjørn Petter; Hultman, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In their article “Cool dudes: The denial of climate change among conservative white males in the United States” (McCright and Dunlap 2011a) the authors state: “Clearly the extent to which the conservative white male effect ...
  • «Demonic rumors» om hemmelig utsetting av rovdyr i Norge, Frankrike og India 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (Journal article, 2016)
  • Erfaringer med ulv 

   Skogen, Ketil; Johansson, Maria; Figari, Helene; Flykt, Anders; Krange, Olve (NINA Rapport;1567, Research report, 2018)
   Skogen, K., Johansson, M., Figari, H., Flykt, A. & Krange, O. 2018 Erfaringer med ulv. NINA Rapport 1567. Norsk institutt for naturforskning. I senere tid har spørsmålet om ulvens oppførsel overfor mennesker og nær ...
  • Folk flest liker ulv 

   Krange, Olve (Journal article, 2017)
  • Folks kjennskap og holdninger til Hølaløkka – et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune 

   Museth, Jon; Hagen, Dagmar; Krange, Olve; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;361, Research report, 2008)
   Museth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til ”Hølaløkka”– et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune - NINA Rapport 361. 32 s. I denne rapporten ser vi nærmere ...
  • Friluftsliv i byen. Aktiviteter, ønsker og holdninger blant innbyggere i Groruddalen 

   Bjerke, Tore; Andersen, Oddgeir; Berg, Sveinung Krokann; Krange, Olve (NINA Rapport;191, Research report, 2006)
   Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Friluftsliv i byen – aktiviteter, ønsker og holdninger blant innbyggere i Groruddalen - NINA-rapport 191. 44 pp. I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down ...
  • Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen 

   Figari, Helene; Haaland, Hanne; Krange, Olve (NINA Rapport;479, Research report, 2009)
   Figari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. En studie av innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA Rapport 479, 56 s. Ikke-vestlige innvandrere utgjør om lag 30 prosent av ...
  • Friluftslivet og ulven. Markabrukeres meninger om ulvene i Østmarka 

   Lodberg-Holm, Hanna Kavli; Gelink, Henriette Wathne; Krange, Olve (NINA rapport;1192, Research report, 2015)
   Dette er den andre rapporten fra prosjektet «Vill ulv i urban skog» som handler om hvordan brukere av Østmarka ser på ulveflokken som har slått seg ned der. Målsettingen har i bred forstand vært å studere hva folk som ...
  • Fritid og friluftsliv. Aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen 

   Bjerke, Tore; Andersen, Oddgeir; Berg, Sveinung Krokann; Haaland, Thomas; Krange, Olve (NINA Rapport;190, Research report, 2006)
   Bjerke, Tore (m.fl.) 2006. Fritid og friluftsliv – aktiviteter og holdninger blant barn i Groruddalen. – NINA Rapport 190. 44 s. + vedlegg. I denne rapporten presenteres resultater fra et delprosjekt av prosjektet ”Down ...
  • Holdninger til rovdyr i Gränsfjell i Midt-Norden 

   Tangeland, Torvald; Krange, Olve (NINA Rapport;740, Research report, 2011)
   Tangeland, T. og Krange, O. 2011. Holdninger til rovdyr i Gränsfjell i Midt-Norden – NINA Rapport 740. 45 s. Prosjektet handler om holdninger til rovdyr blant folk i ”Gränsfjell i Midt-Norden” (GiM). Området består av ...
  • Holdninger til store rovdyr i Norge og Sverige. En komparativ studie av holdninger til rovdyr og rovviltforvaltning 

   Krange, Olve; Tangeland, Torvald; Sandström, Camilla; Ericsson, Göran (NINA Rapport;879, Research report, 2012)
   Norge og Sverige deler rovviltstammer. I begge land har populasjonene av ulv, bjørn, jerv og gaupe økt gjennom flere tiår. Situasjonen stiller politikk og forvaltningen overfor store utford-ringer. Folks ulike oppfatninger ...
  • Hva skal vi med ulv egentlig? 

   Krange, Olve (Journal article, 2018)
  • Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde 

   Marthinsen, Kirsten; Museth, Jon; Krange, Olve (NINA Rapport;423, Research report, 2009)
   Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2008. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde - NINA Rapport 423. 56 s. Restaurering og rehabilitering av naturområder er et stadig mer hyppig brukt ...
  • Loven øst for Glomma. Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstand 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Konfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av ...
  • Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet 

   Skogen, Ketil; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA rapport;607, Research report, 2010)
   Ketil Skogen, Helene Figari og Olve Krange. 2010. Meninger om rovviltforvaltning - NINA Rapport 607. 64 s. I flere tiår har rovvilt vært et viktig forskningstema i Norge. Det gjelder først og fremst de store rovdyras ...
  • The NINA scale. A New Approach to Measuring Environmental Attitiudes 

   Kaltenborn, Bjørn P.; Wold, Line C.; Keller, Rose; Krange, Olve; Aas, Øystein (NINA Rapport;2008, Research report, 2021)
   Kaltenborn, B.P., Wold, L.C., Keller, R., Krange, O. & Aas, Ø. 2021. The NINA Scale – A New Approach to Measuring Environmental Attitudes. NINA Report 2008. Norwegian Institute for Nature Research. The purpose of this ...
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard (NINA Rapport;1386, Research report, 2017)
   Krange, O., Skogen, K. og Helland, H. 2017. Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017. - NINA Rapport 1386. 28 s. I forbindelse med prosjektet «Illegal hunting of large carnivores» ble det rundt ...