Now showing items 21-40 of 42

  • Holdninger til store rovdyr i Norge og Sverige. En komparativ studie av holdninger til rovdyr og rovviltforvaltning 

   Krange, Olve; Tangeland, Torvald; Sandström, Camilla; Ericsson, Göran (NINA Rapport;879, Research report, 2012)
   Norge og Sverige deler rovviltstammer. I begge land har populasjonene av ulv, bjørn, jerv og gaupe økt gjennom flere tiår. Situasjonen stiller politikk og forvaltningen overfor store utford-ringer. Folks ulike oppfatninger ...
  • Hunters who will not report illegal wolf killing: Self-policing or resistance with political overtones? 

   Skogen, Ketil; Von Essen, Erica; Krange, Olve (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Illegal killing of wildlife is challenging conservation efforts worldwide. Ecological research has shown that illegal killing is severely affecting the transboundary Swedish-Norwegian wolf population. A previous study ...
  • Hva skal vi med ulv egentlig? 

   Krange, Olve (Journal article, 2018)
  • Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde 

   Marthinsen, Kirsten; Museth, Jon; Krange, Olve (NINA Rapport;423, Research report, 2009)
   Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2008. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde - NINA Rapport 423. 56 s. Restaurering og rehabilitering av naturområder er et stadig mer hyppig brukt ...
  • Law abiding citizens on popular support for the illegal killing of wolves 

   Krange, Olve; Von Essen, Erica; Skogen, Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Conflicts over wolf management are a stable feature of Norwegian public debate. In some segments of the population, nature management, and especially predator management, have a very low legitimacy. A strong expression of ...
  • Loven øst for Glomma. Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstand 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Konfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av ...
  • Meninger om rovviltforvaltning. Erfaringer fra tre kommuner på Østlandet 

   Skogen, Ketil; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA rapport;607, Research report, 2010)
   Ketil Skogen, Helene Figari og Olve Krange. 2010. Meninger om rovviltforvaltning - NINA Rapport 607. 64 s. I flere tiår har rovvilt vært et viktig forskningstema i Norge. Det gjelder først og fremst de store rovdyras ...
  • The NINA scale. A New Approach to Measuring Environmental Attitiudes 

   Kaltenborn, Bjørn P.; Wold, Line C.; Keller, Rose; Krange, Olve; Aas, Øystein (NINA Rapport;2008, Research report, 2021)
   Kaltenborn, B.P., Wold, L.C., Keller, R., Krange, O. & Aas, Ø. 2021. The NINA Scale – A New Approach to Measuring Environmental Attitudes. NINA Report 2008. Norwegian Institute for Nature Research. The purpose of this ...
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil; Helland, Håvard (NINA Rapport;1386, Research report, 2017)
   Krange, O., Skogen, K. og Helland, H. 2017. Nordmenns holdninger til store rovdyr - endringer fra 2010 til 2017. - NINA Rapport 1386. 28 s. I forbindelse med prosjektet «Illegal hunting of large carnivores» ble det rundt ...
  • Nordmenns holdninger til store rovdyr: 2010, 2017 og 2023 

   Krange, Olve; Figari, Helene (NINA Rapport;2407, Research report, 2024)
   Krange, O. & Figari, H. 2024. Nordmenns holdninger til store rovdyr: 2010, 2017 og 2023. NINA Rapport 2407. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten undersøker nordmenns holdninger til de fire store rovpattedyrene ...
  • Nordmenns holdninger til ulv – 2018 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1570, Research report, 2018)
   Krange, O. & Skogen, K. 2018. Nordmenns holdninger til ulv – 2018. NINA Rapport 1570. Norsk institutt for naturforskning. I samarbeid med meningsmålingsbyrået Ipsos gjennomførte NINA våren 2018 en spørreundersøkelse om ...
  • Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene 

   Tangeland, Torvald; Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA rapport;650, Research report, 2010)
   Torvald Tangeland, Ketil Skogen og Olve Krange. 2010. Om rovdyr på landet og i byen. Den urban-rurale dimensjonen i de norske rovviltkonfliktene. - NINA Rapport 650, 84 s NINA gjennomførte høsten 2010 en spørreundersøkelse ...
  • Oppsummering fra dialogforum om mangfoldige naturverdier i skog. 18. september 2023. 

   Egeland, Cecilie; Helseth, Elisabeth Veivåg; Aspøy, Håkon; Bredin, Yennie Katarina; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA Rapport;2415, Research report, 2024)
   Egeland, C., Helseth, E.V., Aspøy, H., Bredin, Y. K., Figari, H. & Krange, O. 2024. Oppsummering fra dialogforum om mangfoldige naturverdier i skog. 18. september 2023, NINA Rapport 2415. Norsk institutt for naturforskni ...
  • The Political dimensions of illegal wolf hunting: anti-elitism, lack of trust in institutions and acceptance of illegal wolf killing among Norwegian hunters 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (Journal article, 2020)
   Qualitative studies have indicated that the illegal killing of wolves is often attributed a protest dimension. However, we have limited knowledge about the factors that impact this judgement. The present study investigates ...
  • Risikoforståelse i dagens Norge 

   Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Etter flere tiår med fred og velstand i Norge øker usikkerheten i mange sektorer isamfunnet. Dagens situasjon med krig i Europa, en nylig pandemi og økendepriser på de fleste forbruksvarer øker befolkningens oppmerksomhet ...
  • Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1663, Research report, 2019)
   Krange, O. Skogen, K. 2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport 1663. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten handler om nordmenns syn på ulovlig jakt ...
  • Ulv og friluftsliv i Østmarka 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1502, Research report, 2018)
   Skogen, K. & Krange, O. 2018. Ulv og friluftsliv i Østmarka. NINA Rapport 1502. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 gjennomførte NINA en undersøkelse om holdninger til ulv blant folk som bor rundt Øst-marka. Dette ...
  • Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning 

   Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese R.; Nilsen, Erlend B.; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John D.C.; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri H.; Støen, Ole-Gunnar (NINA Rapport;1568, Research report, 2018)
   Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T.R., Nilsen, E.B., Figari, H., Frank, J., Linnell, J.D.C., Skogen, K., Thorsen, N.H. & Støen, O.-G. 2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia – En tverrfaglig utredning. NINA Rapport 1568. ...
  • Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1209, Research report, 2015)
   Skogen, K. og O. Krange. 2015. Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015 – NINA rapport 1209. 24 s. NINA har gjennomført undersøkelser blant befolkningen på begge sider ...
  • Ulven i Østmarka. En velkommen innflytter? 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA rapport;979, Research report, 2013)
   For å undersøke hva folk som bor nær Østmarka (skogområdet mellom Oslo og Øyeren) mener om at ulven har etablert seg der, har NINA foretatt en undersøkelse blant 900 per-soner i oslobydelene Alna og Østensjø, som ligger ...