• Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2015 

   Landa, Arild; Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1267, Research report, 2016-07-07)
   Landa, A., Ulvund, K., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.-M. & Flagstad, Ø. 2015. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2015. – NINA Rapport 1267. 33 s. Avlsprogrammet vart oppretta i ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017 

   Landa, Arild; Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Miller, Andrea; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1527, Research report, 2018)
   Landa, A., Ulvund, K., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.-M., Miller, A. & Flagstad, Ø. 2018. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2017. NINA Rapport 1527. Norsk institutt for ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2016 

   Landa, Arild; Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1379, Research report, 2017)
   Landa, A., Ulvund, K., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.-M. & Flagstad, Ø. 2017. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2016. – NINA Rapport 1379. 29 s. Avlsprogrammet vart oppretta i ...
  • Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2018 

   Landa, Arild; Ulvund, Kristine; Miller, Andrea; Eide, Nina E.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1685, Research report, 2019)
   Landa, A., Ulvund, K., Miller, A., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R. & Flagstad, Ø. 2019. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2018. NINA Rapport 1685. Norsk institutt for naturforskning. Avlsprogrammet vart oppretta ...
  • Consequences of past climate change and recent human persecution on mitogenomic diversity in the arctic fox 

   Larsson, Petter; von Seth, Johanna; Hagen, Ingerid Julie Hagen; Götherström, Anders; Androsov, Semyon; Germonpré, Mietje; Bergfeldt, Nora; Fedorov, Sergey; Eide, Nina E.; Sokolova, Natalia; Berteaux, Dominique; Angerbjörn, Anders; Flagstad, Øystein; Plotnikov, Valeri; Norén, Karin; Díez-del-Molino, David; Dussex, Nicolas; Stanton, David W.G.; Dalén, Love (Peer reviewed, 2019)
   Ancient DNA provides a powerful means to investigate the timing, rate and extent of population declines caused by extrinsic factors, such as past climate change and human activities. One species probably affected by both ...
  • Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvund, Kristine; Kleven, Oddmund; Rød-Eriksen, Lars; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1219, Research report, 2016-02-24)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Rød-Eriksen, L., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2015. Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1219. 53 s. Fjellreven er et av ...
  • Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1301, Research report, 2016)
   Ulvund, K., Flagstad, Ø., Kleven, O., Landa, A. og Eide, N. E. 2016. Fjellrev i Norge 2016. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1301. 55 s. Fjellreven er et av Norges mest ...
  • Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Eide, Nina E.; Ulvind, Kristine; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1433, Research report, 2017)
   Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2017. Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1433. 54 s. Denne rapporten gir en statusbeskrivelse ...
  • Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Flagstad, Øystein (NINA Rapport;1603, Research report, 2018)
   Ulvund, K., Eide, N. E., Kleven, O., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2018. Fjellrev i Norge 2018. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1603. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev 

   Ulvund, Kristine; Flagstad, Øystein; Sandercock, Brett; Kleven, Oddmund; Landa, Arild; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1737, Research report, 2019)
   Ulvund, K. Flagstad, Ø., Sandercock, B., Kleven, O., Landa, A. & Eide, N. E., 2019. Fjellrev i Norge 2019. Resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev. NINA Rapport 1737. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige 

   Tovmo, Mari; Bretten, Tord; Eide, Nina E.; Jaxgård, Peter; König, Malin; Liljemark, Lars; Norén, Karin (NINA Kortrapport;31, Research report, 2016)
   Tovmo, M., Bretten, T., Eide, N. E., Jaxgård, P., König, M., Liljemark, L. og Norén, K. 2016. Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige. - NINA Kortrapport 31. 45 s. I september 2015 ...
  • Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Flyen, Anne-Cathrine; Fangel, Kristin; Vistad, Odd Inge (NINA Temahefte;56, Research report, 2014)
  • Håndbok. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård G.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin (NINA Temahefte;73, Book, 2019)
  • Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon 

   Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina E. (NINA Rapport;1838, Research report, 2020)
   Hagen, D., Vistad, O.I. & Eide, N.E. 2020. Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon NINA Rapport 1838. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet skal vurdere ...
  • Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. 

   Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1754, Research report, 2019)
   Gundersen, V., Hagen, D., Eide, N.E. og Rød-Larsen, L. 2019. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. NINA rapport 1754. Norsk institutt ...
  • Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark: Høvringen og Mysusæter 

   Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars; Eide, Nina E.; Fangel, Kirstin; Strand, Olav; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;32, Research report, 2016-11-18)
   Forvaltningen er i ferd med å utarbeide en overordnet merkevarestrategi for Norges nasjonalparker. På sikt skal det lages lokalt tilpassede besøksstrategier for alle parkene. Ferdsel er på den ene siden ønsket aktivitet ...
  • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri 

   Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1589, Research report, 2019)
   Evju, M., Eide, N. E., Vistad, O. I. & Rød-Eriksen, L. 2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. ...
  • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet 

   Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Gundersen, Vegard; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1482, Research report, 2018)
   Evju, M., Eide, N. E., Rød-Eriksen, L. & Gundersen, V. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. NINA Rapport 1482. Norsk institutt for ...
  • Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya 

   Eide, Nina E.; Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Stokke, Bård G.; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1499, Research report, 2018)
   Eide, N.E., Evju, M., Hagen, D., Vistad, O.I., Stokke, B.G. og Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. NINA Rapport 1499. Norsk institutt ...
  • Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet 

   Eide, Nina E.; Hagen, Dagmar; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Fangel, Kirstin; Erikstad, Lars; Strand, Olav; Blumentrath, Stefan (NINA Rapport;1191, Research report, 2016-02-04)
   Eide, N.E., Hagen, D., Gundersen, V., Vistad, O.I., Fangel, K., Erikstad, L., Strand, O. & Blumentrath, S. 2015. Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv ...