Now showing items 21-35 of 35

  • Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 

   Solberg, Erling Johan; Rolandsen, Christer Moe; Herfindal, Ivar; Heim, Morten (NINA Rapport;463, Research report, 2009)
   Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M. 2009. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 - NINA Rapport 463. 84 s. Hjorteviltet er en viktig ...
  • Immobilisering og radiomerking av elg på Vega, 1992-2010 : konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og overlevelse 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Rolandsen, Christer Moe; Sæther, Bernt-Erik; Arnemo, Jon Martin (NINA rapport;658, Research report, 2011)
   Solberg, E. J., Heim, M. Rolandsen, C. M., Sæther, B-E. & J. M. Arnemo 2011. Immobilisering og merking av elg på Vega, 1992- 2010 – Konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og overlevelse. - NINA Rapport 658. ...
  • Kommunal viltforvaltning. Status, endringer og måloppnåelse – med hjortevilt i kikkerten 

   Fangel, Kirstin; Solberg, Erling Johan; Andersen, Oddgeir; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;383, Research report, 2008)
   Fangel, K., Solberg, E. J., Andersen O. og Dervo B. K. 2008. Kommunal viltforvaltning. Status, endringer og måloppnåelse – med hjortevilt i kikkerten. NINA Rapport 383. 53 s. Denne undersøkelsen er gjennomført som en ...
  • Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements 

   Tucker, Marlee A.; Böhning-Gaese, Katrin; Fagan, William F.; Fryxell, John M.; Van Moorter, Bram; Alberts, Susan C.; Ali, Abdullahi H.; Allen, Andrew M.; Attias, Nina; Avgar, Tal; Bartlam-Brooks, Hattie; Bayarbaatar, Buuveibaatar; Belant, Jerrold L.; Bertassoni, Alessandra; Beyer, Dean; Bidner, Laura; van Beest, Floris M.; Blake, Stephen; Blaum, Niels; Bracis, Chloe; Brown, Danielle; de Bruyn, P. J. Nico; Cagnacci, Francesca; Calabrese, Justin M.; Camilo-Alves, Constança; Chamaille-Jammes, Simon; Chiaradia, Andre; Davidson, Sarah C.; Todd, Dennis; DeStefano, Stephen; Diefenbach, Duane; Douglas-Hamilton, Iain; Fennesy, Julian; Fichtel, Claudia; Fiedler, Wolfgang; Fischer, Christina; Fischoff, Ilya; Fleming, Christen H.; Ford, Adam T.; Fritz, Susanne A.; Gehr, Benedikt; Goheen, Jacob R.; Gurarie, Eliezer; Hebblewhite, Mark; Heurich, Marco; Hewison, A.J.Mark; Hof, Christian; Hurme, Edward; Isbell, Lynne A.; Janssen, René; Jeltsch, Florian; Kaczensky, Petra; Linnell, John Durrus; Mattisson, Jenny; Mysterud, Atle; Odden, John; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Strand, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Mulige konsekvenser av rovdyrsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt 

   Lindhjem, Henrik; Solberg, Erling Johan; Linnell, John Durrus; Skogen, Ketil (NINA rapport;611, Research report, 2010)
   Henrik Lindhjem, Erling J. Solberg, John Linnell og Ketil Skogen. 2010. Mulige konsekvenser av rovdyrsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt – NINA Rapport 611. 29s. Rovdyrsikre gjerder er etter norsk standard ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;237, Research report, 2007)
   Solberg, E. J., Heim, M., Sæther, B.-E. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006: Årsrapport - NINA Rapport 237. 18 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og ...
  • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapport 

   Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;332, Research report, 2008)
   Solberg, E. J., Heim, M. & Sæther, B.-E. 2008. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007: Årsrapport. – NINA Rapport 332. 11 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark ...
  • On fitness and partial migration in a large herbivore – migratory moose have higher reproductive performance than residents 

   Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik; Van Moorter, Bram; Herfindal, Ivar; Bjørneraas, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Partially migratory populations comprise both resident and migratory individuals. Th ese tactics may coexist if their demographic contribution to future generations (i.e. fitness) are equal or vary temporally with environmental ...
  • Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009 

   Gaare, Eldar; Veiberg, Vebjørn; Solberg, Erling Johan; Skuterud, Lavrans (NINA rapport;594, Research report, 2010)
   Gaare, E., Veiberg, V., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2010. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009. NINA Rapport 594. 32 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike vekst- ...
  • Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010 

   Veiberg, Vebjørn; Gaare, Eldar; Stokke, Sigbjørn; Solberg, Erling Johan; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;734, Research report, 2011)
   Veiberg, V., Gaare, E., Stokke, S., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2011. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010. – NINA Rapport 734. 33 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ...
  • Rogn, osp og selje-Har de en framtid i norsk natur? 

   Solberg, Erling Johan; Myking, Tor; Austrheim, Gunnar; Bøhler, Fredrik; Eriksen, Rune; Speed, James David Mervyn; Astrup, Rasmus Andreas (NINA rapport;806, Research report, 2012)
   Solberg, E.J., Myking, T., Austrheim, G., Bøhler, F., Eriksen, R., Speed, J. & Astrup, R. 2011. Rogn, osp og selje – Har de en framtid i norsk natur? - NINA Rapport 806. 29 s. Rogn, osp og selje finnes i alle deler av ...
  • Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004 

   Pedersen, Hans Chr.; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Brainerd, Scott; Brøseth, Henrik; Gundersen, Hege; Hjeljord, Olav; Liberg, Olof; Sand, Håkan; Solberg, Erling Johan; Storaas, Torstein; Strømseth, Thomas H.; Wam, Hilde; Zimmermann, Barbara (NINA Rapport;117, Research report, 2005)
   Pedersen, H.C., Wabakken, P., Arnemo, J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen, H., Hjeljord, O., Liberg, O., Sand, H., Solberg, E.J., Storaas, T., Strømseth, T.H., Wam, H. & Zimmermann, B. 2005. Rovvilt og Samfunn ...
  • Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 

   Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Ueno, Mayumi; Nilsen, Erlend Birkeland; Gangsei, Lars Erik; Stenbrenden, Magnus; Libjå, Lars Egil (NINA rapport;1043, Research report, 2014)
   Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandsutviklingen i kombinasjon med effektiv høsting. I denne prosessen har fritidsjegere en viktig rolle ved at de hvert år rapporterer ...
  • Temporal patterns of moose-vehicle collisions with and without personal injuries 

   Niemi, Milla; Rolandsen, Christer Moe; Neumann, Wiebke; Kukko, Tuomas; Tiilikainen, Raisa; Pusenius, Jyrki; Solberg, Erling Johan; Ericsson, Göran (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   tCollisions with wild ungulates are an increasing traffic safety issue in boreal regions. Crashes involvingsmaller-bodied deer species usually lead to vehicle damage only, whereas collisions with a large animal,such as the ...
  • Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007 

   Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;330, Research report, 2008)
   Rolandsen, C. M. & Solberg, E. J. 2008. Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007 - NINA Rapport 330. 13 s. Denne rapporten gir en kort gjennomgang ...