Now showing items 1568-1587 of 4302

  • Habitat suitability models based on opportunistic citizen science data: Evaluating forecasts from alternative methods versus an individual-based model 

   Bradter, Ute; Ozgul, Arpat; Griesser, Michael; Layton-Matthews, Kate; Eggers, Jeannette; Singer, Alexander; Sandercock, Brett K.; Haverkamp, Paul J.; Snäll, Tord (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aim: To evaluate the utility of opportunistic data from citizen science programmes for forecasting species distributions against forecasts with a model of individualbased population dynamics. Location: Sweden. Methods: We ...
  • Habitat use of wild Reindeer (Rangifer t.tarandus) in Hardangervidda, Norway 

   Falldorf, Tobias (NINA Rapport;982, Research report, 2013)
   As a migratory species living in the (sub-)arctic reindeer are highly sensitive to the effects of habitat fragmentation, cumulated human disturbance and climate change. In a rapidly changing environment a better understanding ...
  • Habitat Utilization in White-Tailed Eagles (Haliaeetus albicilla) and the Displacement Impact of the Smøla Wind-Power Plant 

   May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Dahl, Espen Lie; Bevanger, Kjetil Modolv (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   On average, 7.8 white-tailed eagles (Haliaeetus albicilla) collide with wind turbines annually at the operating wind-power plant on the island of Smøla off the coast of central Norway. To better understand the impact of ...
  • Habitategnethetsmodell for lirype – Basert på linjetakseringsdata fra Statskogs eiendommer. Revidert utgave 

   Kvasnes, Mikkel; Nilsen, Erlend B. (NINA Kortrapport;55, Research report, 2017)
   Kvasnes, M. og Nilsen. E.B. 2017. Habitategnethetsmodell for lirype – Basert på linjetakseringsdata fra Statskogs eiendommer. Revidert utgave – NINA Kortrapport 55. 35 s. Statskog er Norges største grunneier og forvalter ...
  • Habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Effekt på stor elvebreddedderkopp. 

   Åström, Sandra; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;1566, Research report, 2018)
   Åström, S. & Hanssen, O. 2018. Habitatforbedrende tiltak på Langøra N, Stjørdal kommune. Effekt på stor elvebreddedderkopp. NINA Rapport 1566. Norsk institutt for naturforskning. Stor elvebreddedderkopp, Arctosa cinerea, ...
  • Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014 

   Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1133, Research report, 2014)
   Olstad, K. & Dokk, J.G. 2013. Habitatkartlegging av Ljøra med sideelver 2014 - NINA Rapport 1133. 24 s. Ljøravassdraget har sine kilder rundt Drevfjället i Dalarnas län i Sverige. Elva har deretter et løp på drøyt 40 km ...
  • Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 - 2020 

   Olstad, Kjetil; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1885, Research report, 2020)
   Olstad, K., Dokk, J.G., Johnsen, S.I. & Myrvold, K.M. 2020. Habitatkartlegging og el-fiskeundersøkelser i Flagstadelva 2019 – 2020. NINA Rapport 1885. Norsk institutt for naturforskning. NINA gjennomførte i løpet av høsten ...
  • Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standarisert system 

   Ødegaard, Frode; Bakken, Torkild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Stokland, Jogeir N.; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;96, Research report, 2005)
   Ødegaard, F., Bakken, T., Blom, H., Brandrud, T.E., Stokland, J.N. og Aarrestad, P.A. 2005. Habitatklassifisering og trusselvurderinger av rødlistearter. Forslag til standarisert system. - NINA Rapport 96. 39 s. Målet med ...
  • Habitatmodell for lirype i Finnmark 

   Pedersen, Åshild Ø.; Jepsen, Jane Uhd; Biuw, Martin; Johansen, Bernt (NINA rapport;845, Research report, 2012)
   Pedersen, Å.Ø., Jepsen, J.U., Biuw, M. & Johansen, B. 2012. Habitatmodell for lirype i Finnmark – NINA Rapport 845, 36 s. I 2010 tok Finnmarkseiendommen (FeFo) initiativ til å utvikle en regional prediktiv habitatmodell ...
  • Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder 

   Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Kortrapport;69, Research report, 2017)
   Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Bremset, G. & Havn, T.B. 2017. Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder. - NINA Kortrapport 69, 21 sider + vedlegg. I mars 2015 og oktober 2015 ...
  • Habitatundersøkelser for elvemusling i Brynjebekken. Forskjeller i rekruttering mellom kanalisert og naturlig del 

   Magerøy, Jon H.; Wacker, Sebastian; Sandaas, Kjell; Enerud, Jørn (NINA Rapport;1895, Research report, 2021)
   Magerøy, J.H., Wacker, S., Sandaas, K. & Enerud, J. 2021. Habitatundersøkelser for elvemusling i Brynjebekken. Forskjeller i rekruttering mellom kanalisert og naturlig del. NINA Rapport 1895. Norsk institutt for ...
  • Half a century of genetic interaction between farmed and wild Atlantic salmon: Status of knowledge and unanswered questions 

   Glover, Kevin; Solberg, Monica Favnebøe; McGinnity, Phil; Hindar, Kjetil; Verspoor, Eric; Coulson, Mark W.; Hansen, Michael Möller; Araki, Hitoshi; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Atlantic salmon (Salmo salar) is one of the best researched fishes, and its aquaculture plays a global role in the blue revolution. However, since the 1970s, tens of millions of farmed salmon have escaped into the wild. ...
  • Hammerbekken, Buvika (Skaun kommune). Fiskebiologiske undersøkelser i anadrom strekning og oppfølging av ras-sikringstiltak i Hammerdalen i 2020 

   Bergan, Morten André; Solem, Øyvind (NINA Rapport;1904, Research report, 2020)
   Bergan, M. A. & Solem, Ø. 2020. Hammerbekken, Buvika (Skaun kommune). Fiskebiologiske undersøkelser i anadrom strekning og oppfølging av ras-sikringstiltak i Hammerdalen i 2020. NINA Rapport 1904. Norsk institutt for ...
  • Handbook for environmental design in regulated salmon rivers 

   Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar (NINA Special Report;53, Book, 2014)
   Forseth, T. & Harby, A. (eds.). 2014. Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. - NINA Special Report 53. 90 pp.
  • Handbook of field sampling for multi-taxon biodiversity studies in European forests 

   Burrascano, Sabina; Trentanovi, Giovanni; Paillet, Yoan; Heilmann-Clausen, Jacob; Giordani, Paolo; Bagella, Simonetta; Bravo-Oviedo, Andrés; Campagnaro, Thomas; Campanaro, Alessandro; Francesco, Chianucci; De Smedt, Pallieter; Itziar, García-Mijangos; Matošević, Dinka; Sitzia, Tommaso; Aszalós, Réka; Brazaitis, Gediminas; Andrea, Cutini; Ettore, D'Andrea; Doerfler, Inken; Hofmeisterr, Jeňýk; Hošeks, Jan; Janssen, Philippe; Rojas, Sebastian Kepfer; Korboulewsky, Nathalie; Kozák, Daniel; Lachat, Thibault; Lõhmus, Asko; Lopez, Rosana; Mårell, Anders; Matula, Radim; Mikoláš, Martin; Munzi, Silvana; Nordén, Björn; Pärtel, Meelis; Penner, Johannes; Runnel, Kadri; Schall, Peter; Svoboda, Miroslav; Tinya, Flóra; Ujházyová, Mariana; Vandekerkhove, Kris; Verheyen, Kris; Xystrakis, Fotios; Ódor, Péter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Forests host most terrestrial biodiversity and their sustainable management is crucial to halt biodiversity loss. Although scientific evidence indicates that sustainable forest management (SFM) should be assessed by ...
  • Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak 

   Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1424, Research report, 2018)
   Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018. Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak. – NINA Rapport 1424. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen er en indikatorart ...
  • Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Innspill til den faglige delen av handlingsplanen 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;122, Research report, 2005)
   Larsen, B.M. 2005. Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Innspill til den faglige delen av handlingsplanen. - NINA Rapport 122. 33 s. Målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et ...
  • Har laksen det bedre etter restaureringen av Klarälven? 

   Holter, Tobias (Journal article, 2023)
  • Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene? 

   Mo, Tor Atle; Museth, Jon; Bremset, Gunnbjørn; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1450, Research report, 2018)
   Mo, T.A., Museth, J., Bremset, G. & Finstad, B. 2018. Har laksunger opphold i Drammensfjorden og i områder utenfor elvemunningene? NINA Rapport 1450. Norsk institutt for naturforskning. For å få økt kunnskap om forekomst ...
  • Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris? 

   Mo, Tor Atle; Holthe, Espen; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;2157, Research report, 2022)
   Mo, T.A., Holthe, E. & Andersen, O. 2022. Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris? NINA Rapport 2157. Norsk institutt for naturforskning Fremmede arter betraktes som en av de største truslene mot økosystemer ...