Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjellum, Solrun Figenschau
dc.contributor.authorRuud, Audun
dc.contributor.authorSlettemark, Brita
dc.contributor.authorBartonova, Alena
dc.contributor.authorLund, Mariann
dc.contributor.authorSingsaas, Frode Thomassen
dc.contributor.authorAspøy, Håkon
dc.contributor.authorGrossberndt, Sonja
dc.contributor.authorEnge, Caroline
dc.contributor.authorSander, Gunnar
dc.date.accessioned2023-02-28T14:36:10Z
dc.date.available2023-02-28T14:36:10Z
dc.date.created2021-05-05T09:16:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-92935-15-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3054748
dc.description.abstractPå oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi i dette arbeidet svart ut en rekke spørsmål om tverrfaglig klima- og miljøforskning, samt noen spørsmål om transfaglig forskning. Vi har samlet inn data gjennom flere litteratursøk, intervjuer, én spørreundersøkelse, workshop mm. Alle litteratursøk dekker klima og miljøpublikasjoner uavhengig av hvor forskningen er gjort. Alle andre funn fra forskningsmiljøene er avgrenset til grunnforskning og anvendt forskning ved universitetene og forskningsinstitutt som mottar grunnfinansiering. Bruk av klima- og miljøforskning i forvaltningen og involvering av forvaltningen er avgrenset til statlig forvaltning. Det er usikkerhet i våre funn, men funnene vurderes likevel som tilstrekkelig robuste til å svare ut spørsmålene. Vi finner at bruken av begrepet tverrfaglig er mangfoldig. Et bredt antall fag og institusjoner er involvert i slik forskning og det samarbeides mest på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi har funnet at andelen klima- og miljøpublikasjoner som er tverrfaglig på tvers av minst to av naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humaniora og rettsvitenskap, er 24 prosent. I Norge oppleves behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning som økende. Den viktigste driveren for økningen er samfunnsbehovene. Det forskes også mer tverrfaglig. Et globalt litteratursøk antyder imidlertid at antall tverrfaglige klima- og miljøpublikasjoner og totalt antall klima- og miljøpublikasjoner øker med omtrent samme takt slik at andelen av publikasjoner som er tverrfaglige, endres i liten grad. Monofaglig praksis er vanligere enn flerfaglig. Flerfaglighet er vanligere enn tverrfaglighet. Det oppleves å være betydelige barrierer for tverrfaglig klima- og miljøforskning. Faglige barrierer og manglende merittering for tverrfaglig forskning løftes spesielt fram, men også andre barrierer er betydelige. Det er relativt liten forskjell i opplevelse av barrierer for forskere ved universitetene og forskningsinstitutter. For transfaglig forskning peker både forvaltning og forskere på mangel på tid som en sentral barriere. Forskning på tverrfaglig og transfaglig forskning øker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCIENSen_US
dc.relation.ispartofCIENS-rapport
dc.relation.ispartofseriesCIENS-rapport;
dc.subjectKlima- og miljøforskningen_US
dc.subjecttverrfagligen_US
dc.subjecttransfagligen_US
dc.subjectbarriereren_US
dc.subjectforvaltningsrelevansen_US
dc.subjectbrukerinvolveringen_US
dc.titleKunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskningen_US
dc.title.alternativeAssessment of the State of Interdisciplinary Climate and Environmental Researchen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber135en_US
dc.source.issue1-2021en_US
dc.identifier.cristin1908122
dc.relation.projectAndre: Ministry of Climate and Environmenten_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel