Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Børge
dc.contributor.authorProp, Jouke
dc.contributor.authorAars, Jon
dc.contributor.authorBårdsen, Bård-Jørgen
dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorBech, Claus
dc.contributor.authorBourgeon, Sophie
dc.contributor.authorFouw, Jimmy de
dc.contributor.authorGabrielsen, Geir Wing
dc.contributor.authorLang, Johannes
dc.contributor.authorNoreen, Elin
dc.contributor.authorOudman, Thomas
dc.contributor.authorSittler, Benoit
dc.contributor.authorStempniewicz, Lech
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.contributor.authorWolters, Eva
dc.date.accessioned2015-05-11T11:25:23Z
dc.date.accessioned2015-05-29T11:12:24Z
dc.date.available2015-05-11T11:25:23Z
dc.date.available2015-05-29T11:12:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNINA rapport. 21 p. Norsk institutt for naturforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2787-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284269
dc.description.abstractArktis blir stadig varmere og utbredelsen av havis blir mindre. Det forandrer leveområdet til de mange artene som er avhengige av havis. Isbjørnen er avhengig av havis for å jakte på sel, og økende lengde på den isfrie sesongen er forventet å presse isbjørnen på land for å finne alternativ føde, slik som fugleegg. I denne studien har vi undersøkt denne problematikken ved å analysere biologiske langtidsdata fra fire lokaliteter på vestkysten av Spitsbergen, Svalbard (Hornsund, Bellsund, Nordenskiöldkysten og Kongsfjorden) og én lokalitet på østkysten av Grønland (Traill Island), samt satellittdata på havis. Denne rapporten gir en oppsummering av studien, som er publisert som en vitenskapelig artikkel (Prop m. fl. 2015). Studien viser at sommerforekomsten av isbjørn på land har økt kraftig i studieperioden, fra 1970- tallet til i dag. Dette har sammenfalt med reduksjon i mengden havis over samme periode. Tidspunktet for når sommerforekomsten av isbjørn startet å øke varierer mellom lokalitetene. Fra slutten av 1990-tallet har det i Hornsund vært 100% sannsynlighet for å observere minst én isbjørn i løpet av juni-juli. Den samme utviklingen skjedde 10-15 år etter for de andre lokalitetene, og det nådde Kongsfjorden sist. Antallet isbjørnobservasjoner på land om sommeren varierer også mellom lokalitetene. Nordenskiöldkysten er lokaliteten med best datagrunnlag. Her viser studien at det i løpet av 2000-tallet er gjort relativt mange isbjørnobservasjoner hver sommer, og at isbjørnene kan spise store mengder egg fra hvitkinngås, ærfugl og polarmåker i området. Denne predasjonen ble første gang registrert i 2004. Den har vært veldig intens i perioden 2009-2014, hvor opptil 90% av alle eggene i området har blitt spist av isbjørner. Predasjonen har vært størst i de årene isbjørnene har ankommet fuglekoloniene ved Nordenskiöldkysten i rugetiden. Studien indikerer at isbjørnene har tilpasset seg, og at de har framskyndet ankomstdato i fuglekolonien for å rekke rugetiden og få tilgang til flest mulig egg. Studien viser at isbjørnen er i ferd med å få en økt betydning som eggpredator på bakkehekkende fugl, og det vil gi konsekvenser på bestandsutvikling til fuglene. klima, isbjørn, sjøfugl, havis, predasjon, fugl, global oppvarmingnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1163
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1163.pdf
dc.subjectklimanb_NO
dc.subjectisbjørnnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectsjøfuglnb_NO
dc.subjecthavisnb_NO
dc.subjectglobal oppvarmingnb_NO
dc.subjectpredasjonnb_NO
dc.subjectClimate changenb_NO
dc.subjectpolar bearnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectseabirdsnb_NO
dc.subjectsea icenb_NO
dc.subjectglobal warmingnb_NO
dc.subjectpredationnb_NO
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.titleIsbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i endring. Sluttrapport for Svalbards miljøvernfondnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T11:25:23Z
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1241807
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record