Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTaugbøl, Annette
dc.contributor.authorRishatt, Andrea
dc.contributor.authorLööv, Hanna
dc.contributor.authorDervo, Børre
dc.coverage.spatialDokkadeltaet, Innlandet, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-03-17T16:53:52Z
dc.date.available2020-03-17T16:53:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4561-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647268
dc.description.abstractTaugbøl, A., Rishatt, A., Lööv, H. & Dervo, B. 2020. Kartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjorden. NINA Rapport 1803. Norsk institutt for naturforskning Kunnskapen om mikroplast i ferskvann er begrenset, både i Norge men også ellers i verden da det meste av fokuset har vært rettet mot det marine miljøet. I denne rapporten be-skriver vi funn av mikroplast fra filtrerte vannprøver og magesekker fra sik (Coregonus lavaretus) og fugl i Randsfjorden. Samlet viser resultatene at filtrering av vann igjennom et glassfiberfilter er et godt egnet verktøy for deteksjon av mikroplast, mens det foreslås bedre metoder for å detektere plast i biota. Prøvetakningen av vann ble gjennomført i august 2019 fra 8 ulike stasjoner i den nordlige delen av Randsfjorden. Vann ble samlet inn med tre ulike innsamlingsteknikker. Innhold av plast ble analysert i to av metodene; filtrering av vann gjennom et glassfiberfilter direkte i felt og oppsamling av vann med en glassplate som senere ble filtrert gjennom et glassfiberfilter på labb. Det ble brukt lupe for deteksjon av fragmenter, disse ble fotografert og filteret ble gitt en score på hvor mye plast det inneholdt. Alle innsamlingsstasjonene inneholdt plastfragmenter og de to metodene var jevngode på deteksjon. Prøvetakningen av fisk ble gjennomført i midten av august, og det ble plukket ut et utvalg sik over 30 cm som fikk dissekert ut magesekken på labb. Magesekken ble splittet opp, og innholdet ble studert under lupe. Det ble funnet plastfragmenter i 3 av 11 magesekker. Dette er trolig en underestimering da de tre fiskene var de eneste som hadde tom magesekk og dermed høy kontrast mellom observert plast og magesekk. Av innkommet fallvilt ble det plukket ut et utvalg av storskarv, laksand og knoppsvane for undersøkelser av plast i magesekken. Det ble ikke funnet plast i noen av fuglene med metodene som ble brukt i denne rapporten, men det ble funnet rester av fiskeredskaper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1803
dc.subjectFerskvannen_US
dc.subjectPlast, plastikken_US
dc.subjectMikroplast, mikroplastikken_US
dc.subjectSiken_US
dc.subjectLaksanden_US
dc.subjectSkarven_US
dc.subjectKnoppsvaneen_US
dc.titleKartlegging av mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiota i Randsfjordenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber21en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel