Show simple item record

dc.contributor.authorLindhjem, Henrik
dc.contributor.authorMagnussen, Kristin
dc.date.accessioned2020-02-20T15:10:23Z
dc.date.available2020-02-20T15:10:23Z
dc.date.created2017-05-04T10:38:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-426-2494-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2643062
dc.description.abstractLindhjem, H. og K. Magnussen 2012. Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge - NINA Rapport 894, 80 s. Norske skoger gir opphav til en rekke, viktige goder og tjenester – økosystemtjenester. Rapportens formål er å gjennomgå eksisterende studier og gi eksempler som dokumenterer betydningen av økosystemtjenestene fra norsk skog for folks velferd enten gjennom bruk av økonomiske verdsettingsmetoder eller ved å synliggjøre kvalitativt eller kvantitativt. Vi har også forsøkt å belyse noen sammenhenger mellom økosystemtjenester, for eksempel ved å påpeke synergier eller avveininger. Der det mangler gode norske studier eller statistikk, bruker vi illustrasjoner fra de andre nordiske landene (eller fra litteratur utenfor Norden). Vi har lagt vekt på å gi gode, objektive beskrivelser av hele spekteret av goder og tjenester den norske befolkning kan få fra skogmiljøer i Norge. Det inkluderer støttende, regulerende, produserende og kulturelle tjenester. Basert på vår gjennomgang av litteratur og statistikk (supplert med egne anslag) er det særlig fem hovedgrupper av tjenester fra skog som peker seg ut som sentrale, i samfunnsøkonomisk forstand: (1) Karbondeponering og -lagring (regulerende); (2) Tømmer og trevarer (produser-ende); (3) Utmarksressurser og rekreasjonsverdi forbundet med jakt (produserende og kulturell); (4) Rekreasjonsverdier forbundet med «hverdagsaktiviteter» som skogsturer, trening osv.(kulturell) og (5) Ikke-bruksverdier knyttet til bevaring av naturmangfold (kulturell). Vi har ikke funnet studier som har vurdert betydningen av de støttende tjenestene. Disse er selvfølgelig viktige, men først og fremst som mellomtjenester for de slutttjenestene folk drar nytte av direkte. De fem kategoriene ovenfor er anslått å ha årlige tjenestestrømmer av stor betydning for folks velferd, trolig opp mot flere milliarder kroner for hver strøm. Verdianslagene i kroner er grove og kun ment som illustrasjon. Skal en komme til mer presise anslag må grundige, nyere studier for dette formålet gjennomføres. En kan imidlertid også slutte av å se på omfanget av tjenestestrømmene per år (uten å anslå økonomisk verdi) at de er av stor betydning. Det er ikke vanntette skott mellom tjenestekategoriene. For eksempel vil rekreasjon (3 og 4) gi indirekte gevinster for mental og fysisk helse. Videre er bioenergi en del av debatten om karbon-deponering og -lagring. Goder og tjenester som sopp, bær og skogbasert (kommersiell) turisme er av mindre betydning i Norge i dag. Det betyr ikke at enkelte av tjenestene ikke kan være viktige, for eksempel lokalt, men det totale bildet peker mot de fem tjenestekategoriene. økosystemtjenester, skog, verdi, ecosystem services, forest, valuenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;894
dc.titleVerdier av økosystemtjenester i skog i Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.identifier.cristin1468065
dc.relation.projectAndre: Miljøverndepartementetnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record