Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorMysterud, Atle
dc.contributor.authorVeiberg, Vebjørn
dc.contributor.authorMeisingset, Erling L.
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.date.accessioned2020-02-20T08:42:50Z
dc.date.available2020-02-20T08:42:50Z
dc.date.created2017-06-15T13:02:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2312-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642738
dc.description.abstractAndersen, O., Mysterud, A., Veiberg, V., Meisingset, E. L. & Wold, L. C. 2011. Jakten på hjortejegeren - En spørreundersøkelse blant norske hjorteviltjegere med fokus på fremtidig hjortejakt. - NINA Rapport 725: 53 s. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av spørreskjema. Målgruppen var aktive hjorteviltjegere med varierende erfaringsgrunnlag og geografisk tilhørighet. Totalt 3000 utvalgte mottakere ble trukket ut og vi fikk 1820 svar (61 %). En ikke-respons sjekk viste at representativiteten til utvalget var meget god i forhold til de som hadde svart og de som ikke hadde svart. Det var 5 % kvinner og 95 % menn med i undersøkelsen. Det var 0,6 prosentpoeng færre kvinner i utvalget, sammenlignet med andel kvinner som går på jakt i Norge. Kvinner hadde en gjennomsnittsalder på 42,2 år og menn hadde en gjennomsnittsalder på 48,1 år. Gjennomsnittsalderen for jegerne i undersøkelsen (47,8 år) var 2,8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet for jegere. Når det gjelder jaktinnsats, vet vi fra tidligere at jegere som bor i spredtbygde strøk jakter mer enn jegere som bor i byer (SSB, 2011). I tillegg fant vi at den generelle jaktinnsatsen økte med erfaring. Viltkjøtt er utvilsomt en viktig del av jaktopplevelse for mange hjorteviltjegere. Selv om 40 % oppgir at det har liten betydning, sier 48 % at viltkjøtt har stor betydning. Viltkjøttets betydning var signifikant større for erfarne jegere og jegere bosatt i spredtbygde strøk enn jegere med lite erfaring og jegere bosatt i tettbygde strøk. Det var også 26 % som mente at mer enn 50 kilo viltkjøtt var passe mengde til bruk i egen husholdning. Det var et fåtall (4 %) som mente at inntil 10 kg viltkjøtt var nok. I undersøkelsen hadde 67 % jaktet hjort i 2010, mens 69 % av de som ikke hadde jaktet hjort, vurderte å jakte hjort i nær fremtid. Det var tidsklemma, mangel på ledig fritid, som ble oppgitt som viktigste årsak til at man ikke hadde jaktet hjort i 2010. De mest foretrukne tiltakene som skal til for at potensielle hjortejegere skal blir aktive jegere var å få tilgang til jaktområder som ligger innenfor det man anser som akseptabel reiseavstand (4 timer) og at det blir enklere å skaffe seg oversikt over jaktmulighetene i landsdelen man bor. Det ser ikke ut som at mangel på erfaring, i samme grad som tilgangen til jakt, er avgjørende for at man ikke kommer seg ut på jakt. For de som ikke hadde jaktet hjort i 2010, men ønsket å gjøre dette i fremtiden, var det sesongen fra 10.september til ut oktober måned som var den mest interessante jaktperioden. Hjortejakta i dag foregår i stor grad uten bruk av hund. Det er 7,5 jegere uten hund, for hver jeger med hund i undersøkelsen. Det er kun i starten av jakta at jegere opplyser at de jakta lite på grunn av andre jegere i terrenget. Jegerne var også mest enige i at det var blitt mer fokus på å tjene penger på salg av hjortejakt, jegere bosatt i tettbygde strøk mener dette i større grad enn jegere som bor på bygda. Jegerne var i noe mindre grad enige i at tilgangen til hjortejakt hadde blitt bedre i løpet av de siste årene, hvor jegere i spredtbygde strøk var mer enige i påstanden enn jegere i tettbygde strøk. Jegerne var også mer enige enn uenige i at tilretteleggingen rundt hjortejakt som et opplevelsesprodukt har blitt bedre de siste årene, men her var det ingen forskjeller mellom bosted. NØKKELORD : hjortevilt, hjort (Cervus elaphus), spørreundersøkelse, Norge, jegere, jakt, KEY WORDS : ungulates, red deer (Cervus elaphus), questionnaire, Norway, hunters, huntingnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;725
dc.titleJakten på hjortejegeren. En spørreundersøkelse blant norske hjorteviltjegere med fokus på framtidig utøvelse av hjortejaktnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.identifier.cristin1476372
dc.relation.projectAndre: Norges Skogeierforbundnb_NO
dc.relation.projectAndre: Norges Forskningsrådnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record