• Inventering av fjällräv 2019 

   Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Sandercock, Brett; Flagstad, Øystein; Eide, Nina (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2020, Report, 2020)
   The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) have developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes in ...
  • Inventering av fjällräv i Norge, Sverige och Finland 2023 

   Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Line Birkeland; Flagstad, Øystein; Ollila, Tuomo; Eide, Nina Elisabeth (Beståndsstatus för fjällräv i Fennoskandia/ Bestandsstatus for fjellrev i Fennoskandia/ Naalikannan tila Fennoskandia;1-2023, Research report, 2023)
   Övervakning av fjällrävspopulationen har pågått i Norge, Sverige och Finland i flera decennier. På uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige samordnas den löpande övervakningen av fjällräv i de ...
  • Inventering av fjällräv i Sverige och Norge 2021 

   Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Sandercock, Brett; Eide, Nina E. (Beståndsstatus för fjällräv i Skandinavien/Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2021, Research report, 2021)
   The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) have developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes in ...
  • Overvåking av fjellrev i Norge, Sverige og Finland 2022 

   Eide, Nina E.; Wallén, Johan; Ollila, Tuomo; Rød-Eriksen, Lars; Sandercock, Brett K.; Kleven, Oddmund; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine (Bestandsstatus for fjellrev i Fennoskandia;1-2022, Research report, 2022)
   Overvåking av fjellrevbestanden har pågått i Norge, Sverige og Finland i flere tiår. På oppdrag fra Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige ble pågående overvåking av fjellrev i de to landene samkjørt fra ...
  • Overvåking av fjellrev i Sverige og Norge 2020 

   Ulvund, Kristine; Wallén, Johan; Eide, Nina E. (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;2-2020, Research report, 2020)
   In 2016, the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes ...