• Overvåking av fjellrev 2018 – revidert utgave 

   Ulvund, Kristine; Wallén, Johan (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2018, Research report, 2018)
   The methodology for monitoring the status of the arctic fox population in Scandinavia, as well as routines for coordination, were harmonized and standardized in 2016 on behalf of the Norwegian Environment Agency ...
  • Overvåking av fjellrev i Sverige og Norge 2020 

   Ulvund, Kristine; Wallén, Johan; Eide, Nina E. (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;2-2020, Research report, 2020)
   In 2016, the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes ...
  • Inventering av fjällräv 2019 

   Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Sandercock, Brett; Flagstad, Øystein; Eide, Nina (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2020, Report, 2020)
   The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) have developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes in ...
  • Inventering av fjällräv i Sverige och Norge 2021 

   Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Sandercock, Brett; Eide, Nina E. (Beståndsstatus för fjällräv i Skandinavien/Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2021, Research report, 2021)
   The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) have developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes in ...
  • Overvåking av fjellrev i Norge, Sverige og Finland 2022 

   Eide, Nina E.; Wallén, Johan; Ollila, Tuomo; Rød-Eriksen, Lars; Sandercock, Brett K.; Kleven, Oddmund; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine (Bestandsstatus for fjellrev i Fennoskandia;1-2022, Research report, 2022)
   Overvåking av fjellrevbestanden har pågått i Norge, Sverige og Finland i flere tiår. På oppdrag fra Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige ble pågående overvåking av fjellrev i de to landene samkjørt fra ...
  • Inventering av fjällräv i Norge, Sverige och Finland 2023 

   Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Line Birkeland; Flagstad, Øystein; Ollila, Tuomo; Eide, Nina Elisabeth (Beståndsstatus för fjällräv i Fennoskandia/ Bestandsstatus for fjellrev i Fennoskandia/ Naalikannan tila Fennoskandia;1-2023, Research report, 2023)
   Övervakning av fjällrävspopulationen har pågått i Norge, Sverige och Finland i flera decennier. På uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige samordnas den löpande övervakningen av fjällräv i de ...