• Inventering av fjällräv i Norge, Sverige och Finland 2023 

      Wallén, Johan; Ulvund, Kristine; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Line Birkeland; Flagstad, Øystein; Ollila, Tuomo; Eide, Nina Elisabeth (Beståndsstatus för fjällräv i Fennoskandia/ Bestandsstatus for fjellrev i Fennoskandia/ Naalikannan tila Fennoskandia;1-2023, Research report, 2023)
      Övervakning av fjällrävspopulationen har pågått i Norge, Sverige och Finland i flera decennier. På uppdrag av Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige samordnas den löpande övervakningen av fjällräv i de ...