Show simple item record

dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorSørensen, Raymond
dc.contributor.authorBerge, Trond Are
dc.contributor.authorGuldvik, Kåre
dc.contributor.authorMeli, Jon J.
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.editorJordhøy, Per
dc.date.accessioned2018-09-28T10:34:54Z
dc.date.available2018-09-28T10:34:54Z
dc.date.created2018-09-21T10:16:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2103-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565197
dc.description.abstractJordhøy, P., Sørensen, R., Berge, T. A., Borgos, T., Guldvik, K. og Meli, J. J. og Strand, O. 2010. Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde. NINA -Rapport 528a. 64s. + vedlegg. I forbindelse med ny regional plan for Forollhogna er det behov for oppdatert beskrivelse og kartlegging av reinens områdebruk i dette villreinområdet. Et sett av kvalitative og kvantitative data fra lange tidsrom skal sammen kunne gi et bilde av leveområdet og tilhørende villreinbestand i Forollhogna. Stedfestede flokkobservasjoner fra ulike deler av området har vært tillagt stor vekt. Det-te er gjort for å styrke grunnlaget for visualisering/kartframstilling og forståelse av reinen sitt funksjonspotensiale (livsgrunnlag) i området. Fjelloppsynsmennene i Forollhogna har oppsummert sin erfaringskunnskap om reinen sin områdebruk over lengre tidsperioder. Det er ellers hentet data fra kommunevise viltkart og en rekke skriftlige arbeid fra tidligere. Gjennom møter med grunneiere og lokalkjente har en fått overført mye av lokalkunnskapen om villreinens arealbruk til kart. Totalt har vi hatt tilgang til 3081 stedfestede flokkobservasjoner som er registrert i perioden 1949-2010. Hovedtyngden av slike innsamlede data er fra perioden 1982-2009. I Forollhogna har reinen en gunstig fordeling av årstidsbeiter og hele leveområdet er dessuten frodig og produktivt, siden det ligger innen geologisk rike områder. Ut fra store fangstanlegg i grenseområdene mot Knutshø, er det grunn til å tro at det tidligere har vært stor utveksling av dyr mellom disse to områdene. I tillegg til villreinens allsidige områdebruk, som er resultat av at reinen har et ”vandrende” levevis, vil også endringer i bestandstettheten og annen naturskapt påvirkning ha stor betydning for arealbruken. Reinen har for eksempel behov for større areal for å finne nok mat i perioder med stor bestandstetthet. Tidligere har ulike tilnærminger til en ytre avgrensing av villreinen sine leveområder vært benyttet. Tellende areal er eksempel på en slik avgrensning. Etter forskrift om for-valtning av hjortevilt og bever skal villreinnemnda godkjenne alt snaufjell som tellende areal. Videre kan villreinnemnda også godkjenne skogsområder som jevnlig er benyttet. Den ytre biologiske grensa med tilhørende funksjonsområder i denne rapporten er inn-tegnet på grunnlag av informasjon fra: • Stedfestede tellingsdata • Stedfestede tilfeldige flokkobservasjoner • Kommunale viltkart • Erfaringskunnskap fra området • Fangstminner • Beitekart NØKKELORD : Forollhogna, villrein, grense for biologisk leveområde, statusrapport, KEY WORDS : reindeer, habitat, Forollhognanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;528a
dc.titleVillreinen i Forollhogna. Status og leveområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.source.issue528anb_NO
dc.identifier.cristin1611913
dc.relation.projectAndre: Villreinutvalget i Forollhognanb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record