Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Gørli E. Bruun
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.coverage.spatialVestfold, Tønsberg, Sande, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-14T11:15:43Z
dc.date.available2018-06-14T11:15:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3129-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501582
dc.description.abstractAndersen, G. E. B. & Tombre, I. M. 2018. Gjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. NINA Rapport 1402. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten sammenfatter registreringer av grågjess (Anser anser) og hvitkinngjess (Branta leucopsis) på landbruksarealer i Tønsberg og Sande kommune, Vestfold, i vekstsesongene 2016 og 2017. Rapporten presenterer også utfordringer med gjess rapportert av grunneiere i Sande kommune på et møte arrangert av kommunen. Vestfold er et viktig korn og grønnsaksproduserende fylke i Norge, og økende forekomster av gjess har også bidratt til økende konflikter med landbruksinteresser. Om våren kunne det daglig registreres nærmere 300 grågjess og 100 hvitkinngjess på arealene til Jarlsberg Hovedgård. I juli, august og september var dette tallet økt til 2000-2500 for grågjess og 50-600 for hvitkinngjess. I Sande var daglige totaltellinger i september og oktober på mellom 2000 og 3000 grågjess, og omlag 300 hvitkinngjess. Gjessene viste preferanse for kornarealer, men utnyttet et bred spekter av åkervekster. Erter og salatproduksjon har store utfordringer, men dette ble ikke direkte kvantifisert i dette studiet. Gjessene fulgte veksttadiet til åkervekstene og noen arealer ble foretrukket fremfor andre (nært naturreservat og hvileområder). Etter hvert som kornarealene ble høstet, begynte gjessene å beite på spillkorn i stubbåker, og iseptember og oktober var mellom 80 og 90 % av gjessene på slike arealer. Med planlagt jaktorganisering, vil slike områder kunne være godt egnet for jakt (gitt at forhold nær bebyggelse tas hensyn til). Noe som synes som en økende utfordring for landbruket er gjessenes beiting i stående kornåker. Gjessene kan lande i legder midt i en åker og spise og trampe ned vekstene i åkeren uten at dette oppdages og kan forebygges ved bortjaging. Det er flere skadeforebyggende og konfliktdempende tiltak i grenseflaten gås og landbruk. I Vestfold er det i dag flere lokale initiativer i gang, der en blant annet ønsker å tilrettelegge jakten på en måte som øker uttaket av gjess. Prosessene har en kombinasjon av lokale og regionale initiativtakere og pådrivere, både fra næringen selv og fra forvaltning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1402
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectgrågåsnb_NO
dc.subjecthvitkinngåsnb_NO
dc.subjectovervåkningnb_NO
dc.subjectarealbruknb_NO
dc.subjectåkerveksternb_NO
dc.subjectlandbruknb_NO
dc.subjectkonflikternb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectgreylag goosenb_NO
dc.subjectbarnacle goosenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjecthabitat usenb_NO
dc.subjectcropnb_NO
dc.subjectagriculturenb_NO
dc.subjectconflictsnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.titleGjess i Vestfold; en oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1078|2018nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Vestfold: 2017/372nb_NO
dc.relation.projectVestfold fylkeskommune: 201410238-18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record