Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorHindar, Kjetil
dc.contributor.authorEriksen, Line Birkeland
dc.contributor.authorSaksgård, Randi
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.coverage.spatialSunndal kommune, Oppdal kommune, Møre og Romsdal, Trøndelag, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-07T09:01:13Z
dc.date.available2018-06-07T09:01:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3194-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2500744
dc.description.abstractKarlsson, S., Hindar, K., Birkeland Eriksen, L., Saksgård, R, & Solem, Ø. 2018, Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget. NINA Rapport 1463. Norsk institutt for natur-forskning. Laksebestanden i Drivavassdraget ble på 1970-tallet smittet av Gyrodactylus salaris. Som en del av bekjempelsesarbeidet er det bygd en fiskesperre ved Snøvasfossan. Denne sperra skal hindre laks fra å vandre opp i de øvre delene av vassdraget, slik at verten og dermed også parasitten fjernes fra Driva ovenfor sperra. For å bevare sjøørretbestanden i vassdraget er det en målsetning å flytte tusen sjøørret årlig forbi sperrestedet. Det er også ønskelig å kartlegge den genetiske strukturen til sjøørreten i vassdraget. Et viktig spørsmål er hvorvidt sjøørret nedenfor sperra utgjør en egen bestand som vil kunne kreve at man ivaretar denne i genbank i forbindelse med utryddelsestiltak. Det er også viktig å undersøke om det finnes genetisk forskjellige bestander i hovedelva ovenfor sperra og om flytting av sjøørret ovenfor sperra vil kunne ivareta den genetiske variasjonen som finnes der. Det ble undersøkt genetisk variasjon i 96 SNP-markører fra 442 stikkprøver av ungfisk innsamlet på 20 stasjoner fordelt over hovedstrengen av vassdraget i perioden 2004-2017, samt 193 prøver fra voksen sjøørret fra både nedstrøms og oppstrøms sperra i perioden 2005-2009 og 2017. Det ble identifisert to genetisk adskilte bestander i Drivavassdraget, en representert av stikkprøver av ungfisk fanget i Drivdalen øverst i vassdraget og en bestand representert av flere stikk-prøver fra nedstrøms sperra i Sunndal kommune til oppstrøms sperra ved Vognill i Oppdal kommune. De genetiske analysene indikerer at sjøørret fanget nedstrøms sperra kom fra begge bestandene med en stor overvekt av fisk tilhørende den dominerende bestanden og kun med et fåtall individer tilhørende bestanden i Drivdalen. Vi vurderer det derfor slik at den genetiske variasjonen til sjøørret nedstrøms sperra blir ivaretatt av sjøørret som slippes opp forbi sperra. Genetisk tilordning av voksen sjøørret som ble flyttet ovenfor sperra i 2017 viser at cirka 3 % av de som ble flyttet, tilhører den øvre bestanden i Drivdalen. Ved årlig flytting av tusen sjøørret ovenfor sperra forventes at cirka 30 individer tilhører den øvre bestanden. Ut fra denne observasjonen bør det vurderes hvorvidt flytting av tusen sjøørret i tilstrekkelig grad tar vare på den samlede genetiske variasjonen i vassdraget. Vi spekulerer i om sjøørret som tilhører den øvre bestanden i Drivdalen kommer tidligere i sesongen til vassdraget og sperra, og at man derfor kan representere den øvre bestanden bedre ved å prioritere oppflytting av sjøørret som kommer til sperra tidlig i sesongen. Videre genetiske analyser av sjøørret fanget tidlig og sent i sesongen vil være nødvendig for å vurdere nytteverdien av en slik strategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1463
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectFisknb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectSalmo truttanb_NO
dc.subjectGenetikknb_NO
dc.subjectPopulasjonnb_NO
dc.subjectSubpopulasjonnb_NO
dc.subjectDrivavassdragetnb_NO
dc.subjectFiskesperrenb_NO
dc.titleGenetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1001|2018nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record