Show simple item record

dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.contributor.authorKrange, Olve
dc.coverage.spatialMidt-Skandinavia (Lierne og Røyrvik i Norge, Krokom og Strömsund kommune i Sverige)nb_NO
dc.date.accessioned2018-01-26T05:58:31Z
dc.date.available2018-01-26T05:58:31Z
dc.date.created2012-03-16T14:52:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2329-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479733
dc.description.abstractTangeland, T. og Krange, O. 2011. Holdninger til rovdyr i Gränsfjell i Midt-Norden – NINA Rapport 740. 45 s. Prosjektet handler om holdninger til rovdyr blant folk i ”Gränsfjell i Midt-Norden” (GiM). Området består av kommunene Røyrvik og Lierne i Norge og deler av kommunene Krokom og Strömsund i Sverige. 47 personer ble intervjuet om hva de mener om rovdyr, om rovviltforvaltningen og hvilken betydning rovdyra har for deres eget liv og virke. Intervjuene var organisert som gruppeintervjuer eller intervjuer med enkeltpersoner. Temaet engasjerte. De aller fleste deltok med gjennomtenkte synspunkter og store kunnskaper. Rovdyr, rovdyrforvaltning og politikk er kontroversielle temaer. Flere forteller om hvordan veksten i rovdyrbestandene har fått direkte konsekvenser i deres liv. Mye av engasjementet har nok utspring i en følelse av frustrasjon. Situasjonen er preget av konflikt. Rapporten trekker opp to konfliktdimensjoner. En handler motsetninger mellom folk i GiM og sentrale rovviltmyndigheter i henholdsvis Norge og Sverige. Den andre om mulige spenninger mellom innbyggerne i regionen. Både på norsk og svensk side uttrykker mange informanter sterk skepsis til sentrale myndigheters forvaltning av rovdyr. Mange opplever rovviltforvaltningen som ”fullstendig mislykket” og ønsker større grad av lokal innflytelse. Bestandene, særlig av bjørn, som for store. Bestands-tallene som myndighetene operer med vurderes som alt for lave. En del stiller også spørsmål om det myndighetene driver med i det hele tatt kan kalles forvatning. De etterlyser aktiv forvaltning og koordinering mellom Norge og Sverige, og mener at det for eksempel tar alt for lang tid å få fellingstillatelser. Folk forteller om ikke å bli trodd. Rovviltmyndighetene møter dem ikke med tillit. Kritikken er ofte nyansert og styrken varierer, men alt i alt har nok befolkningen i GiM lav tillit til den sentrale rovviltforvaltningen. Informantene har ulike syn på rovdyr og deres tilstedeværelse i regionen, men det handler ikke om å ta stilling til et spørsmål om man er for eller mot rovdyr. Ingen av informantene vil utrydde rovdyra, men det er uenighet om hvor store bestandene bør være og om de hører til i GiM-naturen. En del uttrykker også fasinasjon for de store rovdyra. Selvsagt var folk som driver eller har drevet med beitende dyr (både sau og rein) opptatt av beitenæringenes problemer, men det var også mange andre. Informantene viste i det hele tatt stor innsikt i hverandres problemer. Det råder en form for solidaritet mellom folk, på tvers av næring og sysselsetting. Vi observerer likevel en kime til mulige motsetninger mellom beitenæringene og turismen. Flere av de som driver med turisme vurderer rovdyra som en positiv ressurs, det finner vi verken igjen i reindrifta eller i sauenæringen. En konklusjon er at tilliten til sentrale rovviltmyndigheter er svak, og konflikten sterk. Mellom innbyggerne i GiM har vi observert få skarpe motsetninger når det gjelder rovdyrspørsmålet, men det finnes et strukturelt motsetningsforhold mellom beitenæringene og turismen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;740
dc.subjectHoldinger til storerovdyrnb_NO
dc.subjectBjørnnb_NO
dc.subjectIntervjuundersøkelsenb_NO
dc.titleHoldninger til rovdyr i Gränsfjell i Midt-Nordennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.identifier.cristin915509
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record