Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorHalvorsen, Gunnar
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.contributor.authorRisan, Thomas
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.date.accessioned2017-11-13T11:40:31Z
dc.date.available2017-11-13T11:40:31Z
dc.date.created2017-03-17T14:35:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1921-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465784
dc.description.abstractErikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O. 2008. Verma kraftverk - Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 s. Denne rapporten består av tre deler som hver for seg er knyttet til tre ulike stadier i arbeidet med konsekvensanalyse for tiltak knyttet til planene for opprusting av eksisterende Verma kraftverk. Det er alternativ beskrevet i del 3 som er aktuelle per 1/1 2008. Første delen av rapporten dekker utredningene i 2002/2003 for alternativene A1 og A2 som representerer en moderat opprustning av eksisterende Verma kraftverk Største forskjell i forhold til dagens situasjon (0-alternativ) er økt slukeevne, høyere inntaksdam og at et av alternativene vil slippe utløpsvann i Rauma nedenfor samløpet. Konsekvensene er vurdert å være negative, men små. Størst negativ konsekvens er knyttet til utslipp av utløpsvann nedstrøms et viktig gyte og oppvekstområde for laks ved Løkra. Del 2 i rapporten omfatter en utredning parallelt med del 1, men med mer omfattende planer for berørte elvestrekninger i både Verma og Rauma. Rauma med Verma er varig vernet mot kraftutbygging. Det er uklart hva dette vernet innebærer i detalj for nedre del av Verma der eksisterende kraftverk med regulering var etablert før vernet ble vedtatt. Del 3 omfatter en ny vurdering med spesiell vekt på biologisk mangfold og rødlistede arter knyttet til nye og reviderte opprustningsplaner. Planene ligger nær de opprinnelige planalternativene A1 og A 2, men det er også et alternativ som er en mellomting mellom disse. Konklusjonene er tilsvarende som de som ble trukket i del 1 av rapporten. En viktig biotop ved utløpet av Verma vurderes å bli lite berørt under forutsetning av at utløpstunneler ikke legges slik at skogsmark blir berørt. Nytt alternativ 6 som slipper vann umiddelbart nedstrøms samløpet mellom Verma og Rauma er klart bedre med hensyn til konsekvenser for fisk enn alternativ A2 og alternativ 4, men litt mer ugunstig enn alternativ A1 og alternativ 3. konsekvensanalyse, vassdrag, kraftverk, Verma, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke, environmental impact asessment, hydroelectric development, Verma, Rauma municipality, Møre & Romsdal countynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;357
dc.titleVerma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Vermanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber55 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1459102
dc.relation.projectAndre: Norconsult ASnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel