Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.coverage.spatialHardangervidda, Setesdal, Ryfylkeheiene, Snøhetta, Knutshø, Rondane, Forollhogna, Svalbardnb_NO
dc.date.accessioned2017-03-17T12:59:29Z
dc.date.available2017-03-17T12:59:29Z
dc.date.created2017-02-20T13:22:33Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1713-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434546
dc.description.abstractStrand, O., Andersen, R. og Jordhøy, P. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein. NINA Rapport 161. 35 s. Hovedelementene i overvåkingsprogrammet ser ut til å ha fått en sentral plass i driftplanene, og data fra programmet brukes aktivt i bestandsforvaltningen. Data fra programmet er også brukt i en rekke populære og vitenskapelige artikler. I sum har vi derfor konkludert med at overvåkingsprogrammet fyller den oppgaven det var tiltenkt. Det gjenstår imidlertid en del utfordringer mht metodeutvikling og etterprøving av resultatene. Når det gjelder kalve- og strukturtellingene spesielt, anbefaler vi at disse opprettholdes i sin nåværende form med små justeringer. Det bør imidlertid gjøres et arbeid for å etterprøve kvaliteten på disse dataseriene. En slik kvalitetskontroll bør gjøres på to nivå; 1. Teste observasjonsfeil og beregne repeterbarheten i datasettene. Når det gjelder kalvetellingene kan dette gjøres i eksisterende billedmateriale. For å få tilsvarende data på strukturtellingene må vi tilrettelegge datainnsamlingen i felt. 2. Etablere uavhengige data der bestandsstørrelsen estimeres retrospektivt fra alderssammensetningen i jaktuttaket eller fra fangst/gjenfangst-estimater. Fra et rent forskningsmessig synspunkt er det også svært viktig å få slike bestandsestimater. Tidligere har vi kun hatt muligheter til å jobbe med minimumstellinger som indekser på bestandsstørrelsen. Dette har etter vårt syn vært en av de største svakhetene med dataseriene som er samlet inn på villrein. Vi ser det som avgjørende at en i framtida får tilgang til slike uavhengige dataserier fra ett eller flere villreinområder.Kjeveinnsamlingene kan effektiviseres ved å redusere de årlige kjeveinnsamlingene av alle kategorier dyr til 3- 4 områder. Vi har foreslått to ulike alternativer for framtidige kjeveinnsamlinger, og anbefaler full kjeveinnsamling fra Forollhogna, Setesdal Ryfylkeheiene, Snøhetta og Rondane Nord. Alternativt at kjeveinnsamlinge-ne reduseres til 3 områder med fullstendig kjeveinnsamling i Forollhogna, Setesdal Ryfylkeheiene og Rondane Nord. Et slikt datasett gir mulighet for rekonstruksjon av bestandene ut fra alderssammensetningen i jaktuttaket, og grunnlag for å etterprøve kvaliteten på minimumstellinger, kalvetellinger og strukturtellinger. I tillegg anbefales en redusert kjeveinnsamling som omfatter data fra kalver og ungdyr i de øvrige overvåkingsområdene, og at det settes et større fokus på å få samlet inn mer nøyaktige vektdata. På tross av at hensynet til beitegrunnlaget har vært førende for bestandsforvaltningen, har ikke beiteressursene fått tilstrekkelig plass i overvåkingsprogrammet. Dette, sammen med de betydelige utfordringene en står ovenfor i arealforvaltningen, gjør at vi vurderer det som svært viktig at det etableres en overvåking av vinterbeitene som kan dokumentere endringer i beitegrunnlaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;161
dc.subjectVillreinnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectbestandsovervåkingnb_NO
dc.subjectHardangerviddanb_NO
dc.subjectSetesdal Ryfylkeheienenb_NO
dc.subjectSnøhettanb_NO
dc.subjectKnutshønb_NO
dc.subjectRondanenb_NO
dc.subjectForollhognanb_NO
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.titleEgenevaluering av overvåkingsprogrammet for villreinnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1452311
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record