Show simple item record

dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.contributor.authorBreiby, Monica A.
dc.contributor.authorThorsplass, Irene
dc.contributor.authorWinther, Elisabeth
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.coverage.spatialHedmark, Opplandnb_NO
dc.date.accessioned2016-12-19T13:21:06Z
dc.date.available2016-12-19T13:21:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2994-4
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425468
dc.description.abstractWold, Line C., Breiby, M.A., Thorsplass, I., Winther, E. og Aas, Ø. 2016. Forsknings- og utred-ningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørre-undersøkelse. NINA Kortrapport 45. 30 s. Denne rapporten redegjør for to kartlegginger av FOU behov i reiselivet i Innlandet, dvs. i Hed-mark og Oppland fylker. Den første delen av kartleggingen bestod av en workshop i regi av Senter for Reiselivsforskning, der en rekke representanter for reiselivet i de to fylkene deltok, dvs. deltagere fra bedrifter, bedriftsnettverk, destinasjonsselskap, virkemiddelapparat og offent-lige myndigheter. Den andre delen var en spørreundersøkelse gjennomført på web der en større gruppe respondenter ble bedt om å rangere ulike forsknings- og utredningsbehov, identifisert på bakgrunn av workshopen. De viktigste funnene kan oppsummeres slik: 1. Både workshop og spørreundersøkelse viser at næringsaktører, virkemiddel- og forvalt-ningsapparatet og FOU miljøene identifiserer en rekke viktige forsknings- og utred-ningsbehov for reiselivsnæringen i Innlandet. 2. Det er også nokså mange fellestrekk mellom prioriteringene på tvers av de to undersø-kelsene, og på tvers av aktørgrupper og fylker. 3. Det er en klar erkjennelse av at Reiselivet i Innlandet har et uforløst potensial i styrket samarbeid mellom ulike aktører og med økt bruk av FOU. 4. Det er klare forventninger til at SfR og bransjerådet er en sentral aktør i arbeidet med å styrke FOU om reiseliv i regionen og øke dialogen med næringen. 5. I den grad det kan trekkes ut ett prioritert FOU område som går igjen både i workshop og survey, er dette knyttet til kunnskapsbaserte produkt- og opplevelsesproduksjon, som reflekterer endret etterspørsel etter mer individualiserte opplevelseselementer 6. Et annet prioritert FoU-område er markedskunnskap knyttet til effektiv markedsføring mot spesifikke målgrupper. Dette er sentralt for å hjelpe næringsaktørene til å realisere sitt markedspotensial, slik Innlandsutvalgsrapporten vektlegger. 7. Et tredje FoU-område er helårsdestinasjoner som samhandler på tvers av bedrifter og i 3- eller 4-helix for økt bærekraft. Her viser resultatene at spesielt kulturlandskap og gjengroing bør vektlegges. 8. Til slutt vil vi nevne arrangement som verdiskaper som et fjerde FoU-tema som bør prioriteres, og som går igjen både fra idedugnad og spørreundersøkelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;45
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.subjectreiselivnb_NO
dc.subjectturismenb_NO
dc.subjectFOU behovnb_NO
dc.subjecttourismnb_NO
dc.subjectresearch needsnb_NO
dc.titleForsknings- og utredningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørreundersøkelsenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Show simple item record