• Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin (Journal article, 2019)
   Artikkelen tematiserer hvilke natursyn fem lærerstudenter fremmer på bakgrunn av egne erfaringer med opphold i naturen i oppvekst og tidligere skolegang. Drøftelsen tar utgangspunkt i et gjennomført refleksjonsnotat i ...
  • Bred verdiskaping som strategi for bærekraftig stedsutvikling 

   Haukeland, Per Ingvar; Brandtzæg, Bent Aslak (Journal article, 2019)
   This article is based on the evaluation of two national programs in Norway on values creation based on natural and cultural resources from 2006 to 2014, and it has been used by Oppland county council program on Values ...
  • Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet 

   Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari Anne; Birkeland, Inger (Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen utforskes teoretiske og empiriske perspektiver på sted i undervisningssammenheng, og det stilles spørsmål om hvordan læringsarenaer i naturen kan forstås som sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. ...
  • Rypeforvaltning i 15 utvalgte jaktterreng i Sør-Norge 

   Lyng, Ane Margrethe; Sky, Per Kåre (Journal article, 2019)
   This study aims to generate information about the basis for management of ptarmigan hunting areas, the options managers have for regulating ptarmigan hunting, and how the managers respond to fluctuations in ptarmigan ...
  • Personleg råd og hjelp reduserer talet redningsaksjonar 

   Brendehaug, Eivind; Urbaniak-Brekke, Anna-Maria; Dannevig, Halvor (Journal article, 2019)
   Mountain tourism is in rapid growth, and Norway is receiving its share. This again has led to unprecedented levels of mountain rescue missions, which has trespassed the capacity of the mountain rescue service at some ...