Now showing items 42-45 of 45

  • «Timber-frontierens» spredning til Nord-Norge 1866-1886. Forutsetninger, forløp og konsekvenser 

   Lorås, Jostein (Journal article, 2018)
   Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av ...
  • Tryggare masseturisme til fjells 

   Brendehaug, Eivind; Husabø, Idun A.; Dannevig, Halvor (Journal article, 2017)
   Masseturisme til fjells er noko heilt nytt i Norge. Turmål som Trolltunga, Preikestolen og Besseggen lokkar mange tusen uerfarne turgåarar opp i høgfjellet, med eit høgt tal redningsaksjonar som konsekvens. Trenden talar ...
  • Vindkraftutbygging i Finnmark. En studie av medvirkningsprosessene med reindrifta 

   Fredriksen, Ingrid H. (Journal article, 2022)
   Denne studien undersøker holdninger, barrierer og løsninger for en bedre medvirkningsprosess med reindrifta i vindkraftprosesser. Studien er basert på en casestudie i Finnmark, hvor jeg har sammenfattet forskjellige ...
  • Vindkraftutbygging og bærekraftig reindrift på to øyer i Troms 

   Brattland, Camilla; Hausner, Vera Helene (Journal article, 2022)
   Hvilken betydning har arealinngrep for reindriftas økologiske og kulturelle bærekraft? Konsekvensene av arealinngrep handler ikke kun om tap av beiteland og produksjon i reindriftsflokken, men også om endringer i samspillet ...