Show simple item record

dc.contributor.authorØian, Hogne
dc.contributor.authorBredin, Yenne Katarina
dc.coverage.spatialTromsønb_NO
dc.date.accessioned2015-09-14T07:57:07Z
dc.date.accessioned2016-07-06T10:34:17Z
dc.date.available2015-09-14T07:57:07Z
dc.date.available2016-07-06T10:34:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationØian, H. og Bredin, Y. 2015. Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv. Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommune - NINA Rapport 1174. 120 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2799-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395809
dc.description.abstractØian, H. og Bredin, Y. 2015. Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv. Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommune - NINA Rapport 1174. 120 s. Statens vegvesen har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune utarbeidet kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya. Bak-grunnen er at Erlings Kjeldsens veg (riksveg 862) fra Breivika på østsiden av Tromsøya til vest-siden ved Langnes har stor trafikk og representerer en miljøulempe for bebyggelsen langs vegen både med hensyn til støy og barrierevirkning. Planer om ny forbindelse til Kvaløya har opphav i at Sandessundbrua i dag er eneste vegforbindelse og at økende biltrafikk har resultert i tiltakende avviklingsproblemer på strekningen fra krysset i Giæverbukta og over brua. I dag er det dessuten restriksjoner på utbygging på Kvaløya som følge av kapasitetsproblemer når det gjelder trafikk-avviklingen. Videre forventes det en befolkningsøkning i Tromsø i årene framover, noe som kre-ver at det legges til rette for boligbygging gjennom endringer i transportsystemet. Det er utarbeidet et planprogram for kommunedelplanen, med Tromsø kommune som ansvarlig planmyndighet. I tråd med nasjonale føringer skal konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv av de ulike trasealternativene utredes. Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdiene i influensområdet, og vise hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke forholdene for nærmiljø og friluftsliv. I konkurransegrunnlaget ved anbudsutlysningen defineres nærmiljø som mennes-kers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse, inkludert både naturterreng og rekreasjonsareal innenfor eller tilgrensende tettsteder (nærturter-reng). Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. Videre understrekes det at nærmiljø og friluftsliv skal vurderes i henhold til tiltakets virkninger for de som bor og bruker det berørte området, de fysiske forholdene for rekreasjon og sosial omgang i uteområder, dettes betydning for helse og ikke minst barn og unges muligheter for aktiviteter ute, samt forhold for gående og syklende skal vurderes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1174
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1174.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectTromsønb_NO
dc.subjectnærmiljønb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectveiutbyggingnb_NO
dc.titleKonsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv. Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-09-14T07:57:07Z
dc.source.pagenumber120 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1263844
dc.relation.projectStatens vegvesen nordnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record