Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFigari, Helene
dc.contributor.authorHaaland, Hanne
dc.contributor.authorKrange, Olve
dc.coverage.spatialOslo, Groruddalennb_NO
dc.date.accessioned2015-05-12T07:49:47Z
dc.date.accessioned2016-05-11T08:15:30Z
dc.date.available2015-05-12T07:49:47Z
dc.date.available2016-05-11T08:15:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationFigari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA Rapport 479. 56 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2051-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2388975
dc.description.abstractFigari, H., Haaland, H. & Krange, O. 2009. Friluftsliv som hverdagsliv. En studie av innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen. NINA Rapport 479, 56 s. Ikke-vestlige innvandrere utgjør om lag 30 prosent av befolkningen i Groruddalen. I denne rapporten fokuserer vi på innvandrergruppenes bruk av natur og grønne arealer, og hvilket meningsinnhold ulike grupper tillegger naturmiljøet. Videre identifiserer vi mulig motivasjon for og barrierer mot å ta slike områder i bruk. Rapporten er primært basert på kvalitative intervjuer med innvandrerkvinner i Groruddalen, men vi har også til dels benyttet oss av observasjon og deltakelse som metoder i bestemte faser av arbeidet. Så godt som alle innvandrerkvinnene vi har snakket med holder fram turgåing som et viktig element i hverdagen. Faktisk peker turgåing seg ut som den viktigste aktiviteten de har utenom hjemlige og andre plikter. Kvinnene oppgir at de bruker turen som en måte å treffe og være sammen med andre på, det være seg venninner eller familie, samtidig som mange av dem også går på turer alene. Turgåingen foregår mest i nærmiljøet. Informantene bruker helst turveier, og holder seg gjerne til bebygde miljøer og tilrettelagte grøntstrukturer i området der de bor. De som legger ut på lengre turer går helst til andre sentra eller boligområder i Groruddalen. IKEA peker seg i denne sammenhengen ut som det viktigste turmålet. Til tross for at Alna bydel grenser mot Østmarka, er skogen i seg selv et lite populært turmål blant informantene. Våre informanter har varierende motivasjon for å gå på tur. Dels dreier det seg om å være sosial; om å omgås andre i andre omgivelser enn inne og hjemme. Dels er turgåingen motivert av et ønske om mosjon, god helse og frisk luft. De av kvinnene med mest omfattende familiære forpliktelser ser i tillegg turen som en anledning til å få være for seg selv, til å tenke og til å hente seg inn mentalt. Det er likevel én motivasjonsfaktor som skiller seg ut som spesielt karakteristisk for innvandrerkvinnene: Gjennomgående handler det å gå på tur om å komme seg vekk fra en stillesittende, ensom innetilværelse. Målet er å komme seg ut. Å gå på tur fremstår i denne sammenhengen som den lettest tilgjengelige aktiviteten i området der de bor. Dessuten er det gratis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;479
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/479.pdf
dc.subjectinnvandrergruppernb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectbruk av nærområdernb_NO
dc.subjectpakistanske og iranske kvinnernb_NO
dc.subjectkvalitativ studienb_NO
dc.subjectpraksis og meningsinnholdnb_NO
dc.subjecthverdagsfriluftslivnb_NO
dc.subjectmotivasjon og barrierernb_NO
dc.subjectlandskapspreferansernb_NO
dc.subjectimmigrant groupsnb_NO
dc.subjectuse of neighbourhood areasnb_NO
dc.subjectPakistani and Iranian womennb_NO
dc.subjectGroruddalennb_NO
dc.subjectqualitative studynb_NO
dc.subjectpractice and meaningnb_NO
dc.subjecteveryday outdoor recreationnb_NO
dc.subjectmotivation and barriersnb_NO
dc.subjectlandscape preferancesnb_NO
dc.titleFriluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-12T07:49:47Z
dc.source.pagenumber56 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239591
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel