Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorSandnes, Tomas*
dc.contributor.authorJensen, Jenny
dc.contributor.authorStaldvik, Frode
dc.contributor.authorHolm, Ragnar*
dc.contributor.authorLandstad, Jan Arild*
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorMoe, Karina
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.date.accessioned2014-12-04T13:26:35Z
dc.date.accessioned2016-02-23T09:38:06Z
dc.date.available2014-12-04T13:26:35Z
dc.date.available2016-02-23T09:38:06Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.citationNæsje, T.F., Ulvan, E.M., Sandnes, T., Jensen, J.L., Staldvik, F., Holm, R., Landstad, J.A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T.G., Thorstad, E.B. 2013. Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. - NINA Rapport 931, 76 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2535-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380063
dc.description.abstractVi undersøkte atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver i Midt-Norge i 2012. Hovedmålsettingen var å skaffe kunnskap slik at man kan gjøre sikrere beregninger av den reelle andelen rømt oppdrettslaks i lakseelver. De ulike delmålene var å:  Vurdere sikkerheten i dagens metoder for beregning av andel oppdrettslaks i gytebe-stander av villaks.  Sammenligne bitevillighet og fangsteffektivitet for oppdrettslaks og villaks i elva.  Sammenligne vandringsmønsteret til oppdrettslaks og villaks i elva.  Sammenligne fordeling av oppdrettslaks og villaks i gytetida.  Sammenligne andel oppdrettslaks som fanges i fjordsystemet med andel som vandrer opp i nærliggende elver.  Bedre grunnlaget for målrettet oppfisking av oppdrettslaks i elva. Rømt oppdrettslaks og villaks ble fanget i kilenøter i Namsfjorden og ved Vikna og merket med ra-diosender eller Lea-merke festet under ryggfinnen. I Namsfjorden ble 43 rømt oppdrettslaks og 74 villaks merket med radiosender og 83 villaks med Lea-merke. Ved Vikna ble 24 rømt oppdrettslaks merket med radiosender. For den radiomerkede laksen ble vandringer og oppholdssted registrert ved hjelp av to automatiske radiologgestasjoner ved Steinan og Lilleøen i Namsen (12 og 19 km oppstrøms fra elvemunning), og ved manuell peiling langs Namsenvassdraget fra bil annenhver uke fra 4. juli til etter gyteperioden i november. I tillegg ble gjenfangster av merket laks i sjø og el-ver registrert. Under overvåkingsfisket med stang i oktober og november i Namsenvassdraget ble fangstinnsats og fangst av rømt oppdrettslaks og villaks registrert, og biologiske data ble samlet inn for fangete oppdrettslaks (12) og et utvalg av villaksen (30). Villaksen kom tidligere inn Namsfjorden enn den rømte oppdrettslaksen, som hovedsakelig ble fanget i kilenøter i slutten av juli og august i 2012. Andelen rømt oppdrettslaks i det ordinære kile-notfisket fra 10. juni til 28. juli var lavt (0,7 %). Beskatningsraten for radiomerket villaks i Namsenvassdraget var 34-36 %, mens den for radiomer-ket rømt oppdrettslaks var 19-25 %. Det meste av oppdrettslaksen som vandret opp i Namsen-vassdraget ble radiomerket i august og var derfor tilgjengelig for sportsfiske (01. juni – 31. august, med start 15. mai i Bjøra) i kortere tid enn villaksen siden sportsfisket varte kun til slutten av august. Dette kan være en årsak til at beskatningsraten for oppdrettslaksen var lavere enn for villaksen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;931
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/931.pdf
dc.subjectNamsenvassdragetnb_NO
dc.subjectNamsfjordennb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectvillaksnb_NO
dc.subjectrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectvandringnb_NO
dc.subjectatferdnb_NO
dc.subjectgytingnb_NO
dc.subjectinnsignb_NO
dc.subjectmerkingnb_NO
dc.subjectradiosendernb_NO
dc.subjecttelemetrinb_NO
dc.subjectgjenfangstnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectfangst per innsatsnb_NO
dc.subjectCPUEnb_NO
dc.subjectbevillighetnb_NO
dc.subjectstangfiskenb_NO
dc.subjectandel rømt oppdrettsfisknb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleAtferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Viknanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:26:36Z
dc.source.pagenumber76 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1034220
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel