Show simple item record

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2015-01-06T12:09:10Z
dc.date.accessioned2016-02-23T07:35:26Z
dc.date.available2015-01-06T12:09:10Z
dc.date.available2016-02-23T07:35:26Z
dc.date.issued2014-10
dc.identifier.citationBergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2014. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2013. - NINA Rapport 1053. 24 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2669-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380017
dc.description.abstractNINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2013 og er avhengig av at driftstilskuddet over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har rom for og ønsker økt aktivitet. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Det var en ned-gang i antall laksesmolt som vandret ut fra Imsa i 2013 sammenlignet med de fire foregående årene. Det ble til sammen registrert 765 oppvandrende laks av ulike stammer i fella høsten 2013, hvorav 627 laks var av Imsa 1.-generasjon og 58 Imsa villaks. Antall Imsa villaks gikk ned med 16 individer (22 %) sammenliknet med 2012. Det ble registrert sju rømte oppdretts-laks i 2013, som er lavere enn i årene til og med 2011. Av antatte feilvandrere fra andre vass-drag ble det registrert 44 laks, noe som nesten er en fordobling i forhold til 2012. Det ble ikke fanget regnbueørret i fiskefella i 2013. Kunnskap om bestandsstørrelse og sjøoverlevelse av vill og utsatt Imsalaks går inn i rapporteringen til det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Det ble fanget 3611 oppvandrende ål i fella i Imsavassdraget i 2013. Det var en stor økning i forhold til 2012, men likevel ikke noe høyt antall sammenlignet med tidligere år. Antall utvand-rende blankål gikk ned i 2013 sammenliknet med de fire foregående årene. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker i Imsa. Det ble startet et nasjonalt overvåkingsprogram på ål i Norge i 2012 der fangstfella i Imsa inngår som en naturlig del av programmet. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2013 kan det kort nevnes at - Tretten av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningssta-sjon, Ims - Det er registrert 14 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - En masteroppgave ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trond-heim fra 2013 bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i slutten av oktober 2013, og det ble lagt inn rogn fra seks ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget. NINA Forskningsstasjon, Ims, Imsa, laks, ørret, røye, sik, ål, Ims, River Imsa, Atlantic salmon, Brown trout, Research station, Arctic charr, European whitefish, European eelnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1053
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1053.pdf
dc.subjectNINA forskningsstasjon, Imsnb_NO
dc.subjectImsanb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectrøyenb_NO
dc.subjectsiknb_NO
dc.subjectålnb_NO
dc.subjectResearch station, Imsnb_NO
dc.subjectriver Imsanb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectarctic charrnb_NO
dc.subjecteuropean whitefishnb_NO
dc.subjecteuropean eelnb_NO
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2013.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T12:09:10Z
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1191520
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record