• Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgang 

      Sandlund, Odd Terje; Pettersen, Oskar; Hesthagen, Trygve (NINA Kortrapport;35, Research report, 2016)
      Sandlund, O.T., Pettersen, O. og Hesthagen, T. 2016. Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgang. - NINA Kortrapport 35. 29 s. En gjennomgang av publisert kunnskap om seks karpefiskarter ...