Now showing items 30-49 of 72

  • Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Resultat fra feltundersøkelser i 2015 

   Bremset, Gunnbjørn (NINA Kortrapport;56, Research report, 2018)
   Bremset, G. 2018. Kartlegging av aureforekomst i Salvikbekken, Nærøy kommune. Resultat fra feltundersøkelser i 2015. - NINA Kortrapport 56, 12 sider. Salvikbekken er et lite kystvassdrag som munner ut i indre del av ...
  • Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto 

   Erikstad, Lars; Kaur, Manjot (NINA Kortrapport;62, Research report, 2017)
   Erikstad, L. og Kaur, M. 2017. Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto - NINA Kortrapport 62. 31 s. Gjennom systemet NiN som ble lansert i versjon 2.0 i 2015 er det etablert ...
  • Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016 

   Ulvund, Kristine; Dijk, Jiska van; Hamre, Øyvind (NINA Kortrapport;67, Research report, 2017)
   Ulvund, K., van Dijk, J., Hamre, Ø. 2017. Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016. NINA Kortrapport 67. 17 s. Oteren er klassifisert som sårbar (VU) i den norske rødlista (Henriksen og Hilmo 2015) og arten ...
  • Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016 

   Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;49, Research report, 2017)
   Ødegaard, F. 2017. Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. - NINA Kortrapport 49. 32 s. Alle kjente lokaliteter med nålevende bestander av rødknappsandbie i Norge har blitt ...
  • Kartlegging av strandmurerbie Osmia maritima i Norge. Resultater fra 2015 og 2016 

   Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;47, Research report, 2017)
   Ødegaard, F. 2017. Kartlegging av strandmurerbie Osmia maritima i Norge. Resultater fra 2015 og 2016 - NINA Kortrapport 47. 22 s. Alle kjente lokaliteter for strandmurerbie i Norge har blitt kartlagt i løpet av 2015 og ...
  • Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet 

   Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;26, Research report, 2016-09-08)
   Thorén, K.H., Skjeggedal, T. & Vistad, O.I. 2016. Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. NINA Kortrapport 26. 71 s + vedlegg Formålet ...
  • Konsekvensutredning Natur-miljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjør-sel Fylkesveg 296 ved Myre 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle Werner (NINA Kortrapport;19, Research report, 2016-06-30)
   Jacobsen, K.-O.& Bjerke, J.W. 2016. Konsekvensutredning Naturmiljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjørsel Fylkesveg 296 ved Myre – NINA Kortrapport 19. 24 s. NINA har vurdert konsekvensene av ...
  • Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund 

   Follestad, Arne (NINA Kortrapport;29, Research report, 2016-10-24)
   Follestad, A. 2016. Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund - NINA Kortrapport 29. 24 s. På forespørsel fra Kystinkubatoren AS har NINA vurdert konsekvenser av videre ...
  • Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag 

   Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege; Pedersen, Bård (NINA Kortrapport;5, Research report, 2016-04-08)
   Schartau, A.K., Gundersen, H. & Pedersen, B. Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. - NINA Kortrapport 5. 44 s. Denne ...
  • Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal forvaltning. Vurdering av ordningen 

   Kvingedal, Eli; Fiske, Peder; Bremset, Gunnbjørn (NINA Kortrapport;11, Research report, 2017)
   Kvingedal, E., Fiske, P. og Bremset, G. 2017. Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal forvaltning. Vurdering av ordningen. - NINA Kortrapport 11, 45 s. Miljødirektoratet har bedt Norsk institutt for naturforskning ...
  • Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteratur-studie 

   Stokke, Bård G.; May, Roel; Bevanger, Kjetil; Nygård, Torgeir (NINA Kortrapport;66, Research report, 2017)
   Stokke, B. G., May, R., Bevanger, K. og Nygård, T. 2017. Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie. - NINA Kortrapport 66. 24 s. Verdens energiforbruk øker i takt med behov fra ...
  • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - Resultater 2016 

   Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn (NINA Kortrapport;73, Research report, 2017)
   Overvåkingsprogrammet ”Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann” er en videreføring av programmer som delvis startet som det såkalte ”Forskref”-programmet finansiert av det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
  • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015 

   Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn (NINA Kortrapport;22, Research report, 2016-05-31)
   Overvåkingsprogrammet ”Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann” er en videreføring av pro-grammer som delvis startet som det såkalte ”Forskref”-programmet finansiert av det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
  • NiN i ferskvann - Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriftene 

   Dervo, Børre K.; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Nygård, Magnus (NINA Kortrapport;68, Research report, 2017)
   To elvestrekninger i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune i Oppland, en elvestrekning i Surna i Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal, en elvestrekning i Søndre Land kommune i Oppland og innsjøen Femunden i Sør-Trøndelag ...
  • Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune 

   Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni; Løkken, Jørn Olav (NINA Kortrapport;48, Research report, 2017)
   Hagen, D., Kyrkjeeide, M.O. og Løkken, J.O. 2017. Oppfølging av vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen, Oppdal kommune - NINA Kortrapport 48. 28 s. Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) fikk i 2010 tillatelse til å ...
  • Otter monitoring Nyhamna, Aukra. Results 2015 

   Ulvund, Kristine; Dijk, Jiska van; Kleven, Oddmund; Dahle, Sondre (NINA Kortrapport;3, Research report, 2017)
   Ulvund, K., Van Dijk, J., Kleven, O. and Dahle, S. 2017. Otter monitoring Nyhamna, Aukra. Results 2015. NINA Kortrapport 3. 18 p. In February and October 2015, fresh otter faeces were collected at the industrial area ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Heggås, Jan (NINA Kortrapport;12, Research report, 2016-02-25)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B, Hagtvedt, M. & Heggås, J. 2016. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015 - NINA Kortrapport 12. 19 s. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms har antallet hekkende ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Heggås, Jan (NINA Kortrapport;60, Research report, 2017)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B. og Heggås, J. 2017. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016 – NINA Kortrapport 60. 18 s. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms har antallet hekkende par horndykker ...
  • Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016 

   Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint (NINA Kortrapport;80, Research report, 2017)
   Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av ...
  • Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre 

   Dahle, Sondre; Hanssen, Oddvar; Ødegaard, Frode (NINA Kortrapport;76, Research report, 2017)
   Dahle, S., Hanssen, O. & Ødegaard, F. 2017. Overvåking av palsmyr – pilotstudie på insekter i Haukskardmyrin, Dovre. – NINA Kortrapport 76. 15 s. I Norge er seks palsmyrområder inkludert i det nasjonale overvåkingsprosjektet ...