Show simple item record

dc.contributor.authorJordhøy, Per
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.date.accessioned2015-11-27T08:17:41Z
dc.date.accessioned2015-11-27T09:37:12Z
dc.date.available2015-11-27T08:17:41Z
dc.date.available2015-11-27T09:37:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-426-2816-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2365927
dc.description.abstractJordhøy, P. & Often, A. 2015. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommune. NINA Rapport 1188. 25 s.+ vedlegg. I samband med ivaretaking av naturbeitemark inngår biologisk kartlegging for å ha oversyn over utvikling og trong for skjøtsel. Områda vart kartlagt fyrste gong i 1996 og 2007. Setrane i Lesja er elles skildra i Einbu og Kjelland (1988). På grunn av ein kald og fuktig forsommar var blomstringa i 2015 relativt sein, slik at tidspunktet for feltkartlegginga av karplanter, 11.-12. au-gust, var etter måten gunstig. Artslister for karplanter for kvart område vart utarbeidd på grunn-lag av funne artar. Områda som vart kartlagt består av naturbeitemark med vekslande grad av attgroing, men betydelege areal er halde i hevd grunna kontinuerleg beiting frå husdyr over lang tid. Naturbeitemarka er heilt avhengig av tradisjonell husdyrbeiting for å bli halde i hevd frametter. Der det er mest attgroing tilrår vi noko rydding av einer og bjørk, slik kan ein ta vare på mest mogleg av det opphavelege preget på seternær naturbeitemark. Lesja kommune, Oppland fylke, flora, naturbeitemark, kartlegging av biologisk mangfaldnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1188
dc.subjectLesja kommunenb_NO
dc.subjectOppland fylkenb_NO
dc.subjectFlora, naturbeitemarknb_NO
dc.subjectkartlegging av biologisk mangfaldnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleKartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nedre Reindøl, Reindølsætrin og Svartdalsætrin i Lesja kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-11-27T08:17:41Z
dc.source.pagenumber25 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1294066
dc.relation.projectAndre: Lesja kommunenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record