Show simple item record

dc.contributor.authorNæsje, Tor
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorJørrestol, Arne
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorHeggberget, Tor Gravråk
dc.date.accessioned2014-12-04T13:25:25Z
dc.date.accessioned2014-12-11T11:52:17Z
dc.date.available2014-12-04T13:25:25Z
dc.date.available2014-12-11T11:52:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-426-2586-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226977
dc.description.abstractVillaksinnsiget til Trondheimsfjorden i 2012 var lavere enn estimatene i de to foregående årene, men av samme størrelse som i 2007-2009. I 2012 økte andel oppdrettslaks i fangstene gjennom sesongen, men innslaget totalt sett var lavt. I Orkla og Gaula, hvor loggere registrerte radiomerkede laks som gikk opp i elva, tyder resultatene fra 2012 på at beskatningen på de radiomerkede laksene var mellom 36 og 41 %. I 2011 er beskatningsraten av radiomerket laks beregnet til minimum 35 %. Det ble også registrert forflytninger av laks mellom ulike elver både i 2011 og 2012, noe som viser at noen laks kan gå opp i «feil» elv før de vandrer ut igjen og går opp i elva hvor de til slutt gyter. Det var en positiv sammenheng mellom andel oppdrettslaks i skjellprøver fra sjøfisket i ytre deler av Trondheimsfjorden og andelen oppdrettslaks i elvene i Sør-Trøndelag, noe som indikerer at resultatene fra sjøfisket kan brukes til å forutsi år med mye oppdrettslaks i elvene. Prøvene fra sjøfisket kan dermed benyttes til å gi en tidlig varsling og dermed være med på gi grunnlag for å sette i verk spesielle tiltak i år hvor mye oppdrettslaks kan forventes å vandre opp i vassdragene. Basert på fangstene på YAMO (CPUE) og kunnskap om vandringshastighet fra YAMO til de ulike lakseelvene og andel av fangstene som går opp i elvene kan vi forutsi oppgangen i elvene langt bedre enn basert på sportsfiskefangster. Dette vil være prediktivt og kunne brukes i evaluering av tillatt fiskeinnsats og fangst for å oppnå gytebestandsmål.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;977
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/977.pdf
dc.titleInnsig og fangst av villaks og rømt oppdrettslaks til elvene rundt Trondheimsfjorden. Rapport for 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:25:25Z
dc.rights.holderNorsk institutt for naturforskning (NINA)/Norwegian institute for nature research (NINA)
dc.source.pagenumber31 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1064396


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record