• Bestandsovervåking av gaupe i 2018 

   Tovmo, Mari; Zetterberg, Andreas (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2 2018., Research report, 2018)
   Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling ...
  • Inventering av lodjur 2022 

   Odden, John; Frank, Jens (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2022, Research report, 2022)
   The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
  • Inventering av lodjur 2023 

   Frank, Jens; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2023, Research report, 2023)
   The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...