• Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma 

   Gjelland, Karl Øystein; Hanssen, Øyvind Kanstad; Rinaldo, Adrian; Ambjørndalen, Vegard; Johansen, Narve S.; Seljestokken, Vegar; Diserud, Ola (NINA Rapport;1854, Research report, 2022)
   Gjelland, K.Ø., Kanstad‐Hanssen, Ø., Rinaldo, A., Ambjørndalen, V., Johansen, N.S., Seljestokken, V. & Diserud, O. 2022. Bestandsdynamikk og flaskehalser for rekruttering av laks og sjøaure i Skjoma. NINA Rapport 1854. ...
  • Evaluering av effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk i Gjersjøelva. Undersøkelser av redokspotensial 

   Magerøy, Jon H. (NINA Rapport;2040, Research report, 2022)
   Magerøy, J.H. 2022. Evaluering av effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk i Gjersjøelva. Undersøkelser av redokspotensial. NINA Rapport 2040. Norsk institutt for naturforskning. Oksygeninnholdet ...
  • Evaluering av metoder for estimat av smoltproduksjon i laks og sjøaurebestander 

   Forseth, Torbjørn; Bremset, Gunnbjørn; Lamberg, Anders; Fiske, Peder; Wibe, Håvard; Øksenberg, Sverre (NINA Rapport;489, Research report, 2009)
   Forseth, T., Bremset, G., Lamberg, A., Fiske, P., Wibe, H. & Øksenberg, S. 2009. Evaluering av metoder for estimat av smoltproduksjon i laks og sjøaurebestander - NINA Rapport 489. 23 s. Verken merking-gjenfangstmetoden ...
  • Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret - Sunnmøre 

   van Dijk, Jiska; Kambestad, Marius; Carss, David C.; Hamre, Øyvind (NINA Rapport;1780, Research report, 2020)
   van Dijk, J., Kambestad, M., Carss, D.C & Hamre, Ø. 2020. Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret – Sunnmøre. NINA Rapport 1780. Norsk institutt for naturforskning. Gjennom prosjektet har det vist ...
  • Sjøoverlevelse for laks fra Vigda. Rapport for 2016-2022 

   Ulvan, Eva M; Solem, Øyvind; Berntsen, Henrik Hårdensson; Jensås, Jan Gunnar; Berg, Marius; Fiske, Peder (NINA Rapport;2285, Research report, 2023)
   Ulvan, E.M., Solem. Ø., Bentsen, H.H., Jensås, J.G., Berg, M. & Fiske, P. 2023. Sjøoverlevelse for laks fra Vigda. Rapport for 2016-2022. NINA Rapport 2285. Norsk institutt for naturforskning. I Vigda i Skaun kommune, ...
  • Storørreten i Flagstadelva og Brumunda. Sammenstilling av merke- og gjenfangstdata 

   Olstad, Kjetil; Johnsen, Stein I. (NINA Rapport;2177, Research report, 2022)
   Olstad, K. & Johnsen, S.I. 2022. Storørreten i Flagstadelva og Brumunda. Sammenstilling av merke- og gjenfangstdata. NINA Rapport 2177. Norsk institutt for naturforskning. Flagstadelva og Brumunda er begge tilløpselver ...
  • Telling av oppvandrende fisk i Tanavassdraget. Lákšjohka 2018-2020, Kárášjohka 2018-2022, Máskejohka 2020 og 2022, Anárjohka 2021 og Iešjohka 2022 

   Domaas, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Johansen, Narve Stubbraaten; Pedersen, Sonja Lydia Kimo; Fagard, Pierre; Ballesteros, Manuel; Falkegård, Morten; Orell, Panu; Pohjola, Jan-Peter; Kuusela, Jorma (NINA Rapport;2296, Research report, 2024)
   Rapporten er tilgjengelig fra 14. mars.
  • Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2023 

   Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Olstad, Kjetil; Bøe, Kristin; Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita (NINA Rapport;2413, Research report, 2024)
   Solem, Ø., Havn, T.B., Olstad. K., Bøe, K., Jensås, J.G. & Ulvan, E.M. 2024. Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2413. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer ...
  • Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter av fiskebestandene i Surna 

   Forseth, Torbjørn; Stickler, Morten; Ugedal, Ola; Sundt, Håkon; Bremset, Gunnbjørn; Linnansaari, Tommi; Hvidsten, Nils Arne; Harby, Atle; Bongard, Terje; Alfredsen, Knut (NINA Rapport;435, Research report, 2009)
   Forseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter på fiskebestandene i Surna. ...