• Brettsegling, kiting og surfing på Lista. Særpreg og utfordringar 

      Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;998, Research report, 2013)
      Rapporten skal få fram kunnskap om ulike former for vassbasert brettsport langs Listastrende-ne. Det er ikkje ei kartlegging av faktisk bruk, men først og fremst formidling frå intervju med eit utval erfarne brettfolk som ...