• Faglig grunnlag for handlingsplan for vedboreren Phryganophilus ruficollis 

      Ødegaard, Frode; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;942, Research report, 2013-04)
      Dette faggrunnlaget for billearten Phryganophilus ruficollis omfatter to deler. Den biologiske delen omfatter systematikk, morfologi og økologi, samt påvirkningsfaktorer, mens det i handlingsplandelen foreslås tiltak for ...