• Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022 

   Rolandsen, Christer M.; Tveraa, Torkild; Gundersen, Vegard; Røed, Knut H.; Tømmervik, Hans; Kvie, Kjersti; Våge, Jørn; Skarin, Anna; Strand, Olav (NINA Rapport;2126, Research report, 2022)
   Rolandsen, C.M., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K.H., Tømmervik, H., Kvie, K., Våge, J., Skarin, A. & Strand, O. 2022. Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering ...
  • Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv 

   Gundersen, Vegard; Olsson, Torill; Strand, Olav; MacKay, Magnus; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram F. A. (NINA Rapport;956, Research report, 2013)
   Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., Mackay, M., Panzacchi, M. & B.van Moorter 2013. Nordfjella villreinområde – konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv - NINA Rapport 956. 71 s. Styringsgruppa ...
  • Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag 

   Helseth, Elisabeth Veivåg; Eide, Nina Elisabeth; Hansen, Brage Bremset; Kvalnes, Thomas; Roos, Ruben Erik; Rosvold, Jørgen; Rønning, Bente; Singsaas, Frode Thomassen; Mathiesen, Kristin Evensen (NINA Rapport;2373, Research report, 2023)
   Helseth, E.V., Eide, N.E., Hansen, B.B., Kvalnes, T., Roos, R.E., Rosvold, J., Rønning, B., Singsaas, F.T. & Mathiesen, K.E. 2023. Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag. ...