• Faggrunnlag for kalkbarskog 

      Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1513, Research report, 2018)
      Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2018. Fagrunnlag for kalkbarskog - NINA Rapport 1513. 89 s. Kalkbarskogene har lenge vært ansett som særlig forvaltningsviktige naturtyper i Norge, bl.a. med en egen verneplan på 1980-tallet. ...