• Faggrunnlag for kalkbarskog 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1513, Research report, 2018)
   Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2018. Fagrunnlag for kalkbarskog - NINA Rapport 1513. 89 s. Kalkbarskogene har lenge vært ansett som særlig forvaltningsviktige naturtyper i Norge, bl.a. med en egen verneplan på 1980-tallet. ...
  • Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1504, Research report, 2018)
   Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Myklebost, H. 2018. Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. NINA Rapport 1504. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet et naturfaglig forslag til skjøtselsplan ...