• Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks 

      Hansen, Lars Petter (NINA Rapport;162, Research report, 2006)
      Hansen, L.P. 2006. Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks. – NINA Rapport 162. 21 s. Denne rapporten gjennomgår en del litteratur om vandring, spredning og overlevelse av rømt oppdrettslaks og utsatt smolt. For ...