• Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiskesamfunn i september 2014 

      Foldvik, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1162, Research report, 2016-09-19)
      Foldvik, A., Bremset, G. & Dokk, J.G. 2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiske-samfunn i september 2014. - NINA Rapport 1162, 21 s. I september 2014 ble det ved hjelp elektrisk båtfiske gjennomført ...