• Befolkningens vurdering av myndighetenes tiltak mot skrantesjuke. Resultater fra en spørreundersøkelse knyttet til uttaket av villreinstammen i Nordfjella sone 1. 

   Andersen, Oddgeir; Rolandsen, Christer Moe; Kaltenborn, Bjørn Petter; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1653, Research report, 2019)
   Andersen, O., Rolandsen, C.M., Kaltenborn, B.P. og Mysterud, A. 2019. Befolkningens vurdering av myndighetenes tiltak mot skrantesjuke. Resultater fra en spørreundersøkelse knyttet til uttaket av villreinstammen i Nordfjella ...
  • Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Danielsen, Gørill; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1371, Research report, 2017)
   Selvaag, S. K., Gundersen, V., Danielsen, G. & L. C. Wold 2017. Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. - NINA Rapport 1371. 77 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Ånderdalen ...
  • Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1333, Research report, 2017)
   Wold L.C. og Selvaag S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 – NINA Rapport 1333. 69 s. Fulufjellet nasjonalpark grenser inn mot svenske Fulufjällets nationalpark og til sammen utgjør ...
  • Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias (NINA Rapport;1530, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K., Gundersen, V., Dokk, J.G., Romtveit, L., Strand, O. & T. Holter. (2018). Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport 1530. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1471, Research report, 2018)
   Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Junkerdal, i samarbeid med NINA, en brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Undersøkelsen inkluderte en kasseundersø-kelse der de besøkende ble oppfordret til å ...
  • Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1606, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark sommeren 2018. NINA Rapport 1606. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Raet, i samarbeid med NINA, ...
  • Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1472, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. NINA Rapport 1472. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Saltfjellet-Svartisen, ...
  • Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1377, Research report, 2017)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. - NINA Rapport 1377. 84 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en ...
  • Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1650, Research report, 2019)
   Selvaag, S.K. & Vistad, O.I. 2019. Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA rapport 1650. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen en brukerundersøkelse ...
  • Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1322, Research report, 2017)
   Wold, L.C. og Selvaag, S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016 - NINA Rapport 1322. 85 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde. Gjennom ...
  • Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1360, Research report, 2017)
   Wold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - NINA Rapport 1360 91 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi ble det sommeren 2016 ...
  • Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1607, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelse i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA Rapport 1607. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Ytre Hvaler, i ...
  • Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1470, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. NINA Rapport 1470. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Rago, i samarbeid med NINA, en ...
  • Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) 

   Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1411, Research report, 2017)
   Selvaag, S. 2017. Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). – NINA Rapport 1411. 44 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av ...
  • Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C. (NINA Rapport;1651, Research report, 2019)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. 2019. Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. NINA Rapport 1651. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte forvaltningen i ...
  • Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;1855, Research report, 2020)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. & Gundersen, V. 2020. Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. NINA Rapport 1855. Norsk institutt for ...
  • Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene. En gjennomgang av kommunale erfaringer med loven 

   Andersen, Oddgeir; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Øian, Hogne; Fangel, Kirstin (NINA Rapport;964, Research report, 2013)
   Andersen, O., Bay-Larsen, I., Øian, H. & Fangel, K. 2013. Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene. En gjennomgang av kommunale erfaringer med loven. - NINA Rapport 964. 63 s. Denne studien skal gi svar på hvilke ...